Decizie de ultimă oră a Ministerului Educaţiei: profesorii, elevii, dar şi părinţii acestora vor trebui să completeze două declaraţii pe propria răspundere.

Documentul care a fost trimis tuturor şcolilor din România vorbeşte despre obligativitatea ca elevii, părinţii acestora, precum şi cadrele didactice să nu înregistreze sau să distribuie orele online și să ia toate măsurile pentru a preveni astfel de acțiuni. Este pentru prima oară când elevii sunt puşi şi ei să semneze declaraţii pe propria răspundere, alături de părinţii lor, scrie Edupedu.ro.

Declaraţia ce îi vizează pe aceştia invocă două articole din Legea Educației și Ordinul 5545/2020 al ministrului Educației, precum și Codul Penal.

Ministerul Educaţiei îşi motivează introducerea acestor declaraţii pe propria răspundere în felul următor:

“Ca o măsură suplimentară, pentru protejarea dreptului la imagine, atât a cadrelor didactice, cât și elevilor anexăm prezentei adrese o declarație-angajament ce urmează a fi asumată de cadre didactice, elevi și părinți. Acest document vine în completarea prevederilor metodologiei-cadru pentru desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.”

Cum arată declaraţia ce trebuie semnată de elevi şi părinţi?

În articolul 326 din Codul Penal se menţionează că „declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Articolul respectiv incriminează falsul în declarații sau înscrisuri față de un funcționar public sau față de o instituție în care lucrează un funcționar public.

Cum arată declaraţia ce trebuie semnată de către cadrele didactice?