Astfel, autoritățile vor putea ridica mașinile parcate pe trotuare sau spații verzi. Noua lege introduce prevederii privind obligația de a asigura întreținerea și curățenia terenurilor, altele decât cele care constituie împrejmuiri, unificarea prevederilor care reglementează obligațiile instituțiilor publice, agenților economici și celorlalte persoane juridice, cu cele care reglementează obligațiile persoanelor fizice.

Care sunt prevederile

Conform legii promulgate de președintele României, asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul localităților, buna gospodărire a acestora și respectarea normelor de igienă constituie o obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, operatorilor economici și a altor persoane fizice și juridice.
,,În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin potrivit prezentei ordonanțe consiliile județene și consiliile locale, precum și primarii vor adopta și vor dispune masurile ce se impun pentru asigurarea participării persoanelor fizice și juridice, a instituțiilor publice și operatorilor economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curățeniei în interiorul localităților și în afara acestora, la efectuarea la timp a activităților gospodărești”,  este precizat în lege.

Poliția va putea ridica vehiculele parcate pe domeniul public

O altă obligației care revine instituțiilor, persoanelor fizice și juridice este să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spațiilor marcate în acest sens de către administratorul domeniului public. ,,În cazul nerespectării obligației, daca un vehicul staționează pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public, poliția locală poate dispune măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculului. Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public și se realizează, pe durata a 24 de ore”, conform legii. Totuși, ridicarea vehiculului nu se dispune sau, daca a fost dispusa, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezența unor persoane.

Noua lege prevede faptul că cel care conduce vehiculului este ,,direct răspunzător în situația în care prezența unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico administrative”.