L-am întrebat pe Dan Costescu, unul dintre cei mai importanți miniștrii ai Guvernului condus de Dacian Cioloș, care sunt principalele trei proiecte de care depinde dezvoltarea economică a României în următorii ani și dacă putem vorbi de strategie de dezvoltare. „Având în vedere faptul că unul din criteriile importante de creştere a ţării este dezvoltarea echilibrată la nivel naţional, nu se poate vorbi de proiecte mai importante sau mai puţin importante. Este mai degrabă vorba de pachete de proiecte strategice cuprinse şi în documentul programatic care va guverna dezvoltarea României pe termen mediu şi lung, Master Planul General de Transport al Romaniei (MPGT)“, ne-a răspuns Dan Costescu.

Ministrul Transporturilor consideră că primul proiect strategic este recuperarea arieratelor în dezvoltarea reţelei rutiere a României, (terminarea coridoarelor europene, accesibilitate echilibrată a tuturor zonelor, conectarea provinciilor istorice). „La fel de importantă este revitalizarea infrastructurilor deja dezvoltate care au capacitate mare de transport şi sustenabilitate (feroviar, naval) pot reduce presiunea de pe reţeaua rutieră până la finalizarea acesteia dar care în prezent au performanţe scăzute din diverse cauze (restanţe la reparaţii capitale, mentenanţă necorespunzătoare). Al treilea proiect este echilibrarea modurilor de transport în cadrul sistemului naţional pentru stimularea creşterii economice constă în principal în reducerea treptată a subvenţiilor pentru modurile nesustenabile, înlăturarea practicilor neconcurenţiale şi implementarea principiilor utilizatorul plăteşte şi poluatorul plăteşte“, ne-a declarat ministrul Costescu.

România are nevoie 21 miliarde de euro pentru toate proiecte

Pentru proiecte de pe toate modurile de transport România are nevoie până în 2020 de 13,2 miliarde euro în varianta de bază a MPGT, iar aceste sume vor veni de la Comisia Europeană (6,8 miliarde euro) şi de la bugetul de stat (6,4 miliarde euro). „Există şi un portofoliu suplimentar de proiecte (modulul optimist al MPGT) care ar putea fi demarate tot până în 2020 în eventualitatea în care se vor identifica surse noi de finanţare (suplimentări de la bugetul de stat, împrumuturi de la instituţiile financiare, fonduri de investiţii şi garantare). Acest modul a fost evaluat la 7,8 miliarde euro“, ne-a precizat Dan Costescu.

„Legile privind achizitiile publiceva aduc un suflu nou în dezvoltarea ţării“

Ministrul Transporturilor a adăugat că noua lege a achiziţiilor, prin noua abordare cu privire la criteriile de calificare şi selecţie, factorii de evaluare, problematica preţului neobişnuit de scăzut, modificarea ofertelor şi documentele constatatoare, va permite o mai bună selectare a furnizorilor şi va conduce la reducerea timpilor de implementare a proiectelor. „Ministerul Transporturilor are însă ca obiectiv şi reformarea cadrului legislativ specific, în acest sens fiind deja emisă ordonanță de urgență pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură de transport transeuropeană care va reduce cu până la şase luni durata de implementare a proiectelor cuprinsă uzual între 3 şi 5 ani. Exemple de proiecte care vor fi astfel deblocate şi accelerate cum ar fi autostrada Târgu Mureș – Ogra, autostrada Ogra – Câmpia Turzii, autostrada Sebeș – Turda, varianta de ocolire a municipiului Constanța etc. În perioada imediat următoare se are în vedere şi modificarea actelor normative care reglementează înfiinţarea şi funcţionarea companiilor administratori de infrastructură (CNADNR, CFR, Metrorex) care să permită derularea etapelor următoare ale procesului de reformare instituţională şi creştere a capacităţii de investiţie“, a mai precizat Dan Costescu.