O instanţă acţionează pentru prima dată statul în ju­decată din cauza subfinanţării. Şi tot pentru prima dată, peste 100 de judecători solicită demisia ministrului justiţiei din acelaşi motiv.

Tribunalul Vrancea a cerut în justiţie recunoaşterea dreptului de a fi finanţat corespun­zător, astfel încât activitatea să nu fie blocată din cauza subfinanţării. Instanţa care are în circumscripţia sa trei judecătorii, Focşani, Adjud şi Panciu, a dat în judecată Ministerul Finanţelor şi pe cel al Justiţiei fiindcă, după ultima rectificare bugetară, începând cu luna iunie, nu mai are bani pentru achitarea facturilor la energia electrică şi nici pentru plata asistenţei juridice din oficiu pentru cauzele penale. Rectificarea bugetară a redus suma alocată ­pentru bunuri şi servicii de la 1,2 milioane de lei la circa un milion. În total, pentru toate curţile de apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Ministerul Public, rectificarea bugetară a însemnat o diminuare a bugetului iniţial pentru 2009 de la 1.667.018 mii lei, la 1.603.513 mii lei. Bugetul pe 2008 a fost 2.007.233 de mii de lei.

Situaţia Tribunalului Vrancea nu este unică. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) susţine că în prezent toate instanţele se confruntă cu dificultăţi financiare majore care duc la blocarea activităţii: imposibilitatea transmiterii citaţiilor şi a celorlalte acte de procedură prin poştă, a achitării utilităţilor şi a serviciilor de asistenţă juridică prestate din oficiu, ceea ce a condus la proteste ale barourilor de avocaţi etc. Preşedintele Curţii de Apel Craiova, judecătorul Costel Drăguţ, ne-a declarat că instanţa se află în pericol de a fi evacuată din imobilul în care funcţionează fiindcă nu mai are bani pentru plata chiriei. „Lunar plătim 60.000 de lei proprietarilor, persoane fizice, pentru o clădire de 600 de mp, în care judecătorii se înghesuie câte 12 într-un birou, iar şedinţele de judecată au loc în etape, din lipsă de spaţiu“. Şi Tribunalul Gorj, instanţă aflată în circumscripţia Curţii de Apel Craiova, se află în dificultate, fiindcă nu a mai achitat factura la curent de trei luni. Judecătorul Costel Drăguţ a explicat că aceste probleme au apărut în urma ultimei rectificări bugetare: „Bugetul aprobat iniţial pentru acest an reprezenta 80% din bugetul pe 2008. La rectificare, din acest buget iniţial s-a mai tăiat 30%“.

Cresc taxele de timbru?

Pentru asigurarea fondurilor necesare bunei funcţionări a instanţelor, preşedintele CSM, judecătorul Virgil Andreieş, a adresat Guvernului o scrisoare prin care solicita trecerea sumelor provenind din taxele judiciare de timbru de la bugetele locale la bugetele instanţelor judecătoreşti, dar şi majorarea acestora (nivelul actual este cel stabilit în 2007). De asemenea, CSM a propus unificarea grilelor utilizate pentru stabilirea taxelor de timbru în activitatea notarială cu cele din normativele avute în vedere de experţii judiciari evaluatori şi reintroducerea cheltuielilor de procedură în procesele civile.

Ce soluţii a găsit Ministerul Justiţiei? De exemplu, pentru citaţii, plăţile se vor face de către minister, iar „în cazul unor instanţe, însuşi ministrul s-a asigurat că nu sunt dificultăţi în furnizarea utilităţilor“. Soluţia magică este însă eşalonarea plăţii utilităţilor, problemă tranşată între ministrul justiţiei şi cel al economiei.

166-32882-04_catalinpredoiucc_27.jpgInstanţele au acumulat dato­rii. Pe de altă parte, avem titluri executorii privind drepturi salariale restante, dar şi diferenţe salariale nejustificate în cadrul sistemului judiciar.
Cătălin Predoiu, ministrul justiţiei

63.505 mii lei este suma totală pe care au pierdut-o cele 15 curţi de apel, Ministerul Public şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie după rectificarea bugetară, faţă de alocaţia iniţială pe 2009