Serviciile de comunicare electronică puse la dispoziţie de ANAF vor fi disponibile în mod gratuit, 24 de ore din 24.

Prevederile referitoare la utilizarea serviciului se regăsesc în proiectul de Ordin al ministrului Finanţelor Publice privind procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între ANAF şi persoanele fizice, publicat vineri, spre dezbatere publică, pe site-ul MFP.

După aprobare, ordinul va face parte din legislaţia secundară necesară pentru punerea în aplicare a unora dintre prevederile OUG 40/ 2014, care stabilesc premisele comunicării în format electronic între contribuabil şi autorităţile fiscale.

'Mi-am propus să promovăm o nouă abordare în relaţia contribuabilului cu administraţia fiscală, bazată pe flexibilitate şi deschidere instituţională. Măsurile incluse în proiectul de ordin contribuie la creşterea gradului de informatizare a activităţilor desfăşurate de organele fiscale şi încurajează contribuabilii să depună la ANAF documente prin mijloace electronice', a declarat ministrul Finanţelor Publice, Ioana-Maria Petrescu.

Într-o primă etapă, serviciul 'Spaţiul privat virtual' va fi disponibil în sistem pilot începând cu luna septembrie 2014 până la sfârşitul anului, pentru un anumite documente şi informaţii destinate contribuabililor persoane fizice cu domiciliul fiscal în Bucureşti şi în judeţul Ilfov.

Potrivit proiectului de act normativ, pentru a accesa 'Spaţiul privat virtual', persoanele fizice se vor putea identifica electronic prin certificate digitale calificate (eliberate de furnizorii de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/ 2001) sau prin credenţiale de tip nume / parolă însoţite de coduri de autentificare de unică folosinţă OTP.

Comunicarea electronică în Spaţiul privat virtual se va face atât dinspre contribuabil către ANAF, cât şi dinspre organul fiscal către contribuabil.

Ce documente vor fi comunicate

Documente ce pot fi comunicate prin serviciul 'Spaţiul privat virtual' pentru perioada septembrie-decembrie, în care se va aplica proiectul pilot sunt cele emise de organul fiscal şi comunicate contribuabilului, automat – decizii de impunere anuală aferente veniturilor realizate începând cu anul 2013 şi emise după data de 1 septembrie 2014, sau la cererea contribuabilului – 'Situaţia obligaţiilor fiscale de plată', 'Foaie de vărsământ', 'Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori', cât şi documente emise de contribuabil şi comunicate organului fiscal – cerere privind 'Situaţia obligaţiilor fiscale de plată, cerere privind 'Foaie de vărsământ', cerere privind 'Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori'.

Începând de anul viitor, proiectul pilot pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov va fi dezvoltat la nivel naţional şi se vor extinde categoriile documentelor şi informaţiilor comunicate spre şi dinspre contribuabili. Persoanele fizice se vor putea identifica şi cu alte tipuri de credenţiale cum sunt telefonul mobil sau cardul de sănătate.

Potrivit proiectului de ordin, categoriile de documente care privesc situaţia fiscală proprie referitoare la impozitul pe venit al persoanei fizice, documentele ce pot face obiectul comunicării prin 'Spaţiul privat virtual' sunt – declaraţii fiscale întocmite de persoana fizică, potrivit legii, cereri adresate de persoana fizică organului fiscal pentru obţinerea unor informaţii sau documente în legătură cu situaţia fiscală personală: cerere de informaţii despre contribuţiile de asigurări sociale declarate de angajatori, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale, acte administrative fiscale, acte de executare şi alte acte emise de organul fiscal în executarea legii, de exemplu decizii de impunere, notificări, somaţii, documente sau acte emise de organul fiscal la cererea persoanei fizice, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit, registrul documentelor electronice comunicate în ultimii doi ani.

Proiectul de act normativ stabileşte o serie de reguli privind utilizarea 'Spaţiului privat virtual', în condiţiile în care este asigurată securitatea datelor de identificare ale contribuabililor.

Informaţii prin computer

De asemenea, potrivit proiectului de act normativ, ANAF va pune la dispoziţia contribuabilului serviciul 'Buletinul informativ fiscal', inclusiv în perioada de aplicare a proiectului pilot, prin intermediul căruia vă oferi informaţii publice cu caracter fiscal, în scopul îndrumării acestora în îndeplinirea obligaţiilor fiscale, respectiv: calendarul obligaţiilor fiscale, noutăţi legislative, ghiduri fiscale, campanii derulate, comunicate de presă.

Proiectul Ordinului ministrului Finanţelor Publice supus consultării publice face parte dintr-un set de măsuri promovate de către Ministerul Finanţelor Publice şi de către ANAF, în scopul îmbunătăţirii relaţiei contribuabilului cu Fiscul şi simplificării modalităţilor de plată. În acest context, a fost promovată de MFP OUG 40/2014, publicată în Monitorul Oficial în data de 23 iunie 2014, care stabileşte premisele comunicării în format electronic între contribuabil şi autorităţile fiscale.

De asemenea, începând cu 1 iulie 2014, formularele privind deciziile de impunere anuală pentru venituri realizate de persoane fizice şi pentru contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate de acestea, conţin o serie de informaţii care să faciliteze plata obligaţiilor fiscale. Astfel, fiecare decizie de impunere conţine informaţii privind codul de identificare fiscală a beneficiarului, contul de venituri bugetare corespunzătoare obligaţiei de plată, codul IBAN în care trebuie efectuată plata, suma pe care contribuabilul o are de plătit şi o rubrică de explicaţii. Totodată, pe decizia de impunere sunt incluse informaţii privind modalităţile de plată.

AGERPRES