Acesta agenție va avea ca scop promovarea şi implementarea unei strategii naţionale pentru produsele agroalimentare de calitate.
„Se înfiinţează Agenţia pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare Româneşti, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. denumită în continuare Agenţia. Scopul înfiinţării Agenţiei este acela de a promova obţinerea de produse agroalimentare certificate conform unui sistem de calitate voluntară, denumite în continuare produse de calitate, şi de a asigura un marketing corespunzător acestor produse”, prevede proiectul de lege înregistrat pe 5 septembrie la Senat de mai mulţi parlamentari PSD, ALDE, UDMR şi PMP, citează Mediafax.

Potrivit iniţiativei legislative, Agenţia pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare va avea următoarele atribuţii: „elaborează, implementează şi promovează strategia naţională pentru produsele agroalimentare de calitate, elaborează şi implementează programe de marketing pentru produsele agroalimentare de calitate, asigură transferul de informaţii specifice între operatorii economici, asigură consultanţă şi asistenţă tehnică necesară producătorilor de produse agroalimentare de calitate, autorizează importul produselor ecologice din terţe ţări în UE”, prevede articolul 3 din proiectul de lege.

Sursa menţionată precizează că Agenţia va exercita principalele funcţii: „de autoritate de stat în domeniul calităţii şi marketingului produselor agroalimentare de calitate, de strategie, prin care asigură întocmirea şi propunerea spre aprobare a strategiei pentru dezvoltarea sectorului, de reprezentare, prin care asigură, în numele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniul său de activitate şi în limitele stabilite de acesta”.
Înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare are ca scop creşterea numărului de sisteme de calitate recunoscute la nivel european pentru produsele agroalimentare româneşti.

„Obiectivul principal al agenţiei este acela de a creşte numărul de sisteme de calitate recunoscute la nivel european pentru produsele agroalimentare româneşti şi de certificare a produselor conform sistemelor de calitate facultative instituire la nivel naţional şi european, în vederea promovării acestora. Prin propunerea legislativă de înfiinţare a Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare (ACMPA) se urmăreşte modelul aplicat la nivel european prin delegarea de la DG AGRI a competenţelor de marketing pentru produsele agroalimentare de calitate către CHAFEA (Consumer, Health and Food Executive Agency-n.r)”, se arată în expunerea de motive.
Iniţiatorii proiectului de lege susţin că folosirea unor sisteme de calitate pentru producători poate fi benefică pentru economia rurală, România confruntându-se în ultimii ani cu un puternic deficit comercial în domeniul agroalimentar.
Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare a fost înregistrată la Senat pe 5 septembrie, prin for sesizat, iar forul decizional să fie Camera Deputaţilor.


Te-ar putea interesa și: