În cazul în care un vânzător refuză să vă repare laptopul care s-a defectat în perioada de garanție sau dacă nu puteți ajunge la un acord cu un agent de turism în legătură cu o restituire în cazul unei vacanțe ratate, există modalități de a soluționa aceasta fără prezentarea în instanță. Dar, din păcate, în stadiul actual, soluționarea extrajudiciară a litigiilor în UE este posibilă numai pentru anumite sectoare comerciale sau în anumite domenii.

Soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) (ADR – Alternative Dispute Resolution) în materie de consum este o modalitate de soluționare mai rapidă, mai ieftină și mai ușor de utilizat decât procedurile judiciare. Aceasta se bazează pe o parte neutră (cum ar fi un arbitru, un mediator sau un ombudsman). Este mai ieftină, mai rapidă și mai simplă decât să apelarea la o instanță judecătorească.
Se estimează că accesul universal la SAL de calitate în UE va determina economisirea de către consumatori a circa 22,5 miliarde de euro/an.
Costul litigiilor în materie de consum nesoluționate este estimat la 0,4% din PIB-ul UE. Acesta include sumele pierdute de către consumatorii europeni din cauza unor probleme în cazul achizițiilor din alte state membre ale UE, care sunt estimate între 500 de milioane de euro și un miliard de euro.
Aceasta va ajuta, de asemenea, întreprinderile să își gestioneze relațiile cu clienții și să îți îmbunătățească imaginea corporatistă. Comisia dorește ca noul pachet legislativ să contribuie la stimularea încrederii consumatorilor în piața unică la nivelul UE, ceea ce înseamnă pentru ei o ofertă mai variată și prețuri mai bune, contribuind, astfel, la creșterea economiei UE.
Cu ce a venit nou Comisia Europeană?
 
• Directiva privind soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) se va asigura că există proceduri extrajudiciare de calitate, pentru a putea face față oricărui litigiu contractual între un consumator și o întreprindere. Conform propunerii:
• entitățile SAL vor trebui să îndeplinească anumite criterii de calitate, adică să fie bine pregătite, imparțiale, transparente, eficiente și echitabile
• întreprinderile vor informa consumatorii în legătură cu entitatea SAL care poate soluționa un potențial litigiu contractual pe care l-ar putea avea cu aceștia
• entitățile SAL vor soluționa litigiile în termen de 90 de zile.
• Regulamentul privind soluționarea online a litigiilor va crea o platformă online la nivelul UE („platforma SOL”) care oferă consumatorilor și întreprinderilor un punct de intrare unic pentru soluționarea online a litigiilor referitoare la achizițiile efectuate online în alt stat membru al UE. Acest punct de intrare unic european:
• va transmite automat reclamația consumatorului către entitatea SAL națională competentă
• va facilita soluționarea litigiului în termen de 30 de zile.
Care sunt avantajele pentru consumatori și întreprinderi?
• Consumatorii vor avea acces la o modalitate eficientă și necostisitoare de soluționare a litigiilor cu comercianții, indiferent de produsele sau serviciile pe care le achiziționează, indiferent de modalitatea de achiziționare (online sau off-line) și atunci când achiziționează în UE (în propria țară sau în străinătate).
• Consumatorii care achiziționează online din alte țări ale UE vor putea să își soluționeze litigiile contractuale cu comercianții din UE în întregime online.
• Economiile realizate astfel de consumatori sunt estimate la aproximativ 0,2% din PIB-ul UE (22,5 miliarde EUR).
• Pentru întreprinderi, accesul la soluționarea alternativă a litigiilor va fi esențială pentru gestionarea relațiilor cu clienții și îmbunătățirea imaginii corporatiste și, de asemenea, pentru economisirea costurilor de soluționare a litigiilor în instanță.
• Consumatorii și comercianții din întreaga Europă vor avea siguranța că toate entitățile extrajudiciare europene de soluționare a litigiilor îndeplinesc aceleași criterii. Acestea vor fi transparente, bine pregătite, imparțiale, eficiente și echitabile.
• În cele din urmă, sporirea încrederii va încuraja consumatorii să acționeze mai activ în căutarea ofertelor bune și a celor mai bune prețuri în întreaga piață unică a UE, stimulând astfel concurența și creșterea economică.