Fondurile nerambusabile acoperă, în unele situații, până la 100% din valoarea proiectelor, scrie avocatnet.ro.

Fondurile disponibile anul acesta vor fi accesibile atât în spațiul rural, cât și în mediul urban, iar solicitanții eligibili sunt persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (ÎI), întreprinderile familiale (ÎF), dar și societățile cu răspundere limitată (SRL) și societățile debutante (SRL-D).

Doar microîntreprinderile și întreprinderile mici sunt eligibile, astfel că solicitanții trebuie să aibă cel mult 49 de angajați și o cifră de afaceri de maxim 10 milioane de euro, conform ultimelor situații financiare anuale încheiate.

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) finanțează în spațiul rural doar înființarea, extinderea și modernizarea doar a restaurantelor clasificate conform Ordinului nr. 65/2013 privind clasificarea structurilor de primire turistice, din zonele cu potențial turistic ridicat, dar insuficient dezvoltate din punct de vedere turistic.

Programul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (PNADR) este documentul de bază care a contribuit la implementarea aquis-ului comunitar în perioada de pre-aderare a României şi a fost elaborat conform unui set de Reglementări ale Comunităţii Europene, informează site-ul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), afir.info.

În perioada de pre-aderare accentul în agricultură şi în spaţiul rural s-a pus pe priorităţile identificate tocmai prin acest Program, cum ar fi:

– îmbunătăţirea structurilor de prelucrare si marketing a produselor agricole si piscicole,

– controlul calităţii alimentelor, ca şi controlul veterinar şi fitosanitar,

– îmbunătăţirea infrastructurii pentru dezvoltare rurală şi agricultură,

– dezvoltarea economiei rurale şi a resurselor umane.