Măsură este una corectă în actuala stare de urgență, dar cei care vor aplica amenzile sunt și ei oameni și printre ei, după cum am văzut în trecut, mai pot apărea și uscături care să dea o amendă doar ca să își facă planul. Una dintre cele cunoscute organizații din domeniul apărării drepturilor omului, APADOR-CH, a pus pe site-un său un îndrumar despre ce trebuie să faci dacă te găsești în situația de a lua o amendă nedreaptă.

Cei de la APADOR-CH scriu că ”dacă ați primit o amendă zilele astea, pentru că ați ieșit din casă fără să aveți la voi documentele necesare prevăzute în Ordonanța militară 3/24 martie 2020, sau aveați documentele, dar nu pe toate, sau pur și simplu considerați că polițistul care vi le-a verificat v-a nedreptățit printr-o amendă, aveți la dispoziție două căi:

  • S-o plătiți în 15 zile și să scăpați astfel doar cu 50 de lei ( Art. 28 al .1 din OG 2/2001 privind contravențiile zice că se poate plăti astfel jumătate din minimul amenzii)
  • S-o contestați la instanța de pe raza căreia ați fost prinși și amendați

Punctul 2 nu exclude punctul 1, dimpotrivă, ar fi recomandabil să plătiți amenda redusă în 15 zile (50 de lei) chiar dacă decideți să o contestați. În felul ăsta, dacă instanța nu vă dă dreptate, ați pierdut numai 50 de lei, iar dacă vă dă dreptate oricum vă recuperați banii.

Cum, de plătit o amendă probabil știe toată lumea cum se face, iată câteva sfaturi utile pentru a o contesta:

În primul rând ar fi bine să vorbiți cu un avocat care să vă spună dacă aveți dreptate/șanse să anulați amenda sau nu și să vă ajute să formulați plângerea și s-o transmiteți unde trebuie.

În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii procesului verbal constatator (fie că-l primiți pe loc sau prin poștă, acasă) trebuie să depuneți o contestație la judecătoria din raza teritorială în care se află strada pe care a avut loc fapta sancționată în procesul verbal. De exemplu, pentru că în Piața Universității se întâlnesc trei sectoare – 1, 3 și 5 – este important să știți exact în ce sector se află strada menționată în procesul verbal ca loc în care ați fost amendați.

Dacă trimiteți contestația la judecătoria greșită va fi înregistrată şi apoi redirecţionată către judecătoria competentă ceea ce înseamnă o întârziere de luni de zile.

Anexați la contestație copii după procesul verbal și actul de identitate, dar sunt utile orice alte acte doveditoare în sprijinul afirmațiilor dumneavoastră din contestație.

E util să aveți un martor credibil – cu nume și adresă – care să vă confirme varianta și să fie dispus să se prezinte în instanță. Dacă nu e dispus să meargă la judecătorie, e mai bine să nu vă încurcați.

Contestația trebuie să fie formulată clar și cât mai concis. E bine să precizați că cereți judecarea și în lipsă. E util să vă prezentați la propriul proces, dar dacă se întâmplă să nu puteți și nu ați cerut să se judece în lipsă riscați să se suspende dosarul. În acest caz va trebui să solicitaţi repunerea dosarului pe rol în inteval de un an, alfel dosarul va fi închis.

Odată cu plângerea, trebuie să depuneți și dovada că ați plătit 20 de lei taxa judiciară de timbru (obligație prevăzută de art. 19 din OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru: „În materie contravențională, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, precum și calea de atac împotriva hotărârii pronunțate, se taxează cu 20 lei.”). Dacă nu depuneți această dovadă de plată a taxei, plângerea va fi anulată, chiar dacă aveți dreptate pe fond.

Conform Articolului 183 din Codul de procedură civilă, plângerea se poate trimite la instanță prin poștă, curier, dar și prin fax sau email, ca să nu trebuiască să vă scrieți o declarație pe proprie răspundere și pentru a merge să contestați amenda.”

 

Iată un posibil model de plângere:

 

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(ă) în ……………..

Formulez:

PLÂNGERE CONTRAVENȚIONALĂ

împotriva procesului-verbal de contravenție nr. …….., din …………, încheiat de ……….., prin care, în baza art. …, din ………., am fost sancționat(ă) și a cărui anulare o cer.

Motivele plângerii:

În fapt am fost sancționat(ă) cu ……….. pentru faptul că ………………………………..

În realitate, nu sunt vinovat(ă) de săvârșirea faptei, deoarece ……………………………………………………………………………………………………………………. motiv pentru care cer admiterea plângerii, și anularea procesului verbal de contravenție citat.

În drept, îmi întemeiez plângerea pe dispozițiile art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

În dovedirea motivelor enunțate înțeleg să mă folosesc de proba cu acte și proba cu următorii martori: ……….. ……….

Data depunerii

…………..

Semnătura,

……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………….