Principalele nereguli constatate de Curtea de Conturi vizează implementarea Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI): pe lângă abaterile privind achiziţia şi apoi implementarea acestuia, au fost găsite nereguli şi la înregistrarea contabilă a proiectului.
"Așa cum în domeniul energetic există <băieții deștepți>, și sănătatea are <băieții> ei, care au lucrat în defavoarea asiguratului”, a spus președintele CNAS, Doru Bădescu, în deschiderea conferinței în care a comunicat rezultatele auditului financiar Curţii de Conturi asupra activităţii CNAS, făcut pe zece ani.
Astfel, SIUI, achiziţionat de CNAS în perioada 2002-2010, nu a fost înregistrat ca "mijloc fix care funcţionează ca un tot unitar şi îndeplineşte în mod independent o funcţie distinctă", ci pe componente ale sistemului.

Astfel, în mod eronat, în evidenţa tehnico-operativă, SIUI nu este reflectat ca un singur mijloc fix complex. În schimb au fost atribuite numere de inventar distincte pe echipamente informatice, software şi licenţe, procedându-se similar şi pentru fiecare serviciu prestat de furnizori. Obiectivul de investiții ”Actualizare tehnologică” a SIUI achiziționat în baza Actului Adițional nr. 16 din 2010 în valoare de 201, 4 milioane de lei nu a fost înregistrat ca un mijloc fix unitar. CNAS a înregistrat în mod eronat fiecare componentă ca un activ fix, acordând numere de inventar distincte, și nu ca o investiție în curs.
Potrivit raportului, acest mod defectuos de înregistrare în evidența contabilă a investiției, respectiv ca mijloace fixe de sine stătătoare, pe măsura livrării, a condus la înregistrarea eronată a amortizării acestora în sumă totală de 56, 8 milioane lei, în perioada 2003-2008.
Training de 804 de euro zilnic, pe om
Contractul inițial pentru construcția Sistemului Informatic Unic Integrat a fost modificat între 2002 și 2011 prin 18 acte adiționale care au schimbat structura, funcțiunile şi valoarea față de condiţiile iniţiale.
Potrivit Raportului Curții de Conturi, contractul a fost semnat încă de la început în condiții dezavantajoase pentru CNAS, cu încălcări grave ale prevederilor legale privind investițiile și achizițiile publice. Astfel, forma contractului a permis modificarea acestuia în perioada 2002-2011 prin 18 Acte Adiționale, cu consecințe atât în modificarea structurii și funcțiunilor SIUI față de condițiile inițiale, cât și ca valoare. Concret,au existat 13 acte adiționale în faza de construcție și 5 în faza de operare a sistemului.
Decalajul se datorează atât încheierii în condiții dezavantajoase pentru CNAS a contractului, cât și managementului defectuos de derulare a contractului, în sensul acceptării de către CNAS a termenelor de finalizare a investiției, fără să aplice penalități de întârziere sau să apeleze la un expert pentru medierea divergențelor apărute pe parcurs. Valoarea estimativă a penalităților pentru perioada 2005-2008 este de 2.1 milioane de euro.
Un exemplu de cheltuieli nejustificate, dar aprobate prin acte adiţionale este reprezintă achiziția de servicii de instruire (training) la tarif de 804 euro/om/zi, în valoare totală de 11, 2 milioane de euro pentru 13.954 zile/om, fără întocmirea documentelor de fundamentare. Numai din două acte adiţionale (2007-2008) au fost efectuate modificări cantitative și valorice între diferite livrabile, în valoare totală de 16, 7 milioane de euro, fără întocmirea documentelor legale.
Citeşte şi: Neregulile CNAS, puse pe tapet de preşedintele Doru Bădescu De la ștampilă la codul de bare: e-sănătatea românească