Klaus şi Carmen Iohannis nu mai erau proprietari ai acestei case din luna aprilie a anului trecut, după ce au fost radiaţi din cartea funciară, la solicitarea Administraţiei Finanţelor Publice. Anterior, familia Iohannis a pierdut în instanță dreptul de proprietate asupra acestei părți din casă, printr-o sentință definitivă a Curții de Apel Brașov.

Casa a fost naţionalizată, apoi cumpărată de foştii chiriaşi, cărora le-au fost anulate contractele în urma unei cereri de retrocedare a unui presupus moştenitor. De la acest moştenitor a cumpărat familia Iohannis jumătate din casă. Instanţa a decis că actele de moştenitor ale fostului proprietar nu sunt valide, iar după 16 ani de procese, casa a revenit în posesia statului.