Dincolo de un design atractiv, site-ul companiei trebuie să aibă şi un conţinut pe măsură. Putem însă publica orice pe site? Ce putem şi ce nu putem publica?

Protejarea dreptului asupra site-ului este primul pas pe care trebuie să-l aveţi în vedere, iar pentru aceasta trebuie să faceţi înregistrarea unui nume de domeniu. Dreptul de utilizare asupra denumirii paginii web se poate obţine de la autoritatea competentă teritorial: în Romania, ICI – ROTLD pentru numele de domeniu „.ro“. Având în vedere că acest drept se obţine în baza principiului „primul venit, primul servit“, este recomandabilă o verificare prealabilă a denumirilor deja înregistrate de terţe persoane. Pentru întărirea puterii comerciale a brandului utilizat în activitatea comercială, este recomandabilă corelarea denumirii site-ului cu denumirea mărcii sau a altor drepturi de proprietate intelectuală utilizate comercial, precum şi cu  denumirea comercială înregistrată la Registrul Comerţului, în măsura în care este posibil.

Denumirea site-ului

De exemplu, este recomandabilă înregistrarea denumirii site-ului şi ca marcă (înregistrare la nivel naţional, european sau internaţional, în funcţie de interesul comercial în utilizare, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale pentru înregistrarea unei mărci), pentru a putea preveni utilizarea de către terţe persoane a aceleiaşi denumiri în activităţi comerciale similare.

În principiu, orice site prin intermediul căruia un comerciant îşi prezintă produsele sau serviciile, oferă informaţii pentru posibilii clienţi şi le dă acestora posibilitatea de a interacţiona cu comerciantul. Trebuie să conţină acces facil, direct, permanent şi gratuit, cu privire la o serie de informaţii, precum: denumirea companiei care administrează site-ul; date de contact (telefon, fax, e-mail); date privind înregistrarea la Registrul Comerţului. Etichetarea are aceleaşi reguli ca în offline. Regulile privind etichetarea informaţiilor specifice pentru fiecare tip de produs sau serviciu, respectarea afişării reducerilor de preţuri sau legislaţia aplicabilă campaniilor promoţionale sunt aplicabile şi în mediul online. Din acest motiv, chiar dacă nu comercializează online produse sau servicii, site-ul comerciantului trebuie să respecte legislaţia aplicabilă promovării produselor sau serviciilor în mediul tradiţional şi să includă informaţii cât mai clare, complete şi precise pentru a nu exista riscul calificării practicii ca fiind incorectă.

Practici incorecte

Practicile incorecte pot fi de două categorii: înşelătoare şi agresive, cele mai des întâlnite în controalele ANCP fiind cele înşelătoare. Conform legii, o practică va fi considerată înşelătoare atunci când conţine informaţii false sau în orice situaţie, inclusiv în prezentarea generală, în care induce în eroare sau este susceptibilă să inducă în eroare consumatorul mediu, chiar dacă informaţia este, în fapt, corectă, sau dacă îl determină sau este susceptibilă să îl determine pe consumator să ia o decizie comercială pe care altfel nu ar fi luat-o. Lipsa informării, informarea parţială, omiterea anumitor aspecte privind mecanismul de desfăşurare a promoţiei, transmiterea unor mesaje contradictorii, prezentarea unor informaţii false sau de natură să inducă în eroare consumatorii comportă riscul calificării practicii ca fiind una incorectă şi aplicării sancţiunilor prevăzute în baza legislaţiei relevante în domeniu.

Prelucrarea datelor cu caracter personal. Un asemenea document este necesar dacă site-ul colectează date cu caracter personal, fie prin intermediul formularelor de pe site (comunicare, sugestii, marketing, comenzi), fie prin cookies. Reguli suplimentare pot apărea în caz de colectare a datelor pentru scop de marketing direct, fiind necesar acordul expres al utilizatorilor site-ului în acest sens. În plus, conform legii, comerciantul trebuie să notifice autoritatea competentă (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) înainte de efectuarea oricărei prelucrări de date cu caracter personal.

E necesară o politică privind utilizarea site-ului?

Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului reprezintă un document separat de politica de confidenţialitate sau de termeni şi condiţii de vânzare online şi vizează, în principiu, aspecte precum modalitatea de utilizare a site-ului sau protejarea design-ului site-ului şi a altor drepturi de proprietate intelectuală. Următoarele elemente ale website-ului sunt susceptibile de protecţie prin drepturi de proprietate intelectuală (fie drepturi de autor, brevete, desene/modele industriale, mărci etc.): sisteme informatice, motoare de căutare; software; design-ul site-ului; bazele de date; conţinutul site-ului: opere de creaţie artistică, denumiri comerciale, embleme, alte nume de domenii afişate pe site, simboluri grafice etc.

Asigurarea protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală utilizate în cadrul website-ului se poate face prin: înregistrarea acelor drepturi de proprietate intelectuală care, potrivit legii române, nu pot beneficia de protecţie fără a fi în prealabil înregistrate la autorităţile competente (ex.: mărci, desene si modele industriale, brevete etc.); aducerea la cunoştinţa utilizatorilor a faptului că website-ul şi conţinutul acestora sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală şi informarea cu privire la aspectele specifice care pot fi utilizate; detalierea acestora se face, în general, prin redactarea termenilor şi condiţii generale de utilizare ale website-ului pe care trebuie să le agreeze  utilizatorul înainte de accesarea conţinutului site-ului; controlarea accesului şi a utilizării website-ului prin: contracte on-line, encriptări, sisteme de acces controlat etc.

Ce ar trebui luat în calcul mai serios este că, în spaţiul online, expunerea faţă de terţi şi, implicit, riscurile asociate sunt mai mari decât în mediul offline. Un site internet poate conţine, simultan, atât aspecte aparţinând titularului afacerii, cât şi alte elemente independente de ceea ce a dezvoltat acesta, respectiv elemente importate de la terţi sau postate de către terţi (în măsura în care terţii utilizatori ar avea acest drept). Astfel, este posibil ca prin intermediul site-ului să fie puse la dispoziţia utilizatorilor diverse opere protejate, precum texte, muzică, fotografii, desene, baze de date, opere audio-vizuale.

Într-o asemenea situaţie, este utilă efectuarea tuturor demersurile necesare pentru a asigura faptul că elementele postate pe site nu încalcă drepturi de proprietate intelectuală aparţinând terţilor, şi/sau dreptul de upload pe site este strict supravegheat şi limitat, inclusiv din punct de vedere al răspunderii juridice, iar în toate cazurile în care există opere care sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală ale terţilor, se va obţine acordul acestora pentru utilizare.

Mai mult, aspectele privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală nu trebuie limitate doar la ceea ce este „vizibil“ pe site-ul internet, ci trebuie avute în vedere toate aspectele care fac funcţional acel site, precum licenţe software, drepturi de colectare şi procesare a datelor utilizatorilor, drepturi de utilizare şi download de către vizitatorii site-ului.