Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a aprobat, săptămâna trecută, sancţionarea cu avertisment scris a S.C.BCR Asigurări de Viaţă pentru încălcarea prevederilor art.87 alin.1 lit.h din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative cu modificările şi completările ulterioare (nerespectarea limitei maxime de investire de 5%, investind în titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România pentru fondul BCR PRUDENT).

Un alt administrator sancţionat este S.C.ING Asigurări de Viaţă S.A., respectiv avertisment scris pentru încălcarea prevderilor art.80 alin.1 din Legea nr. nr.204/2006 privind pensiile facultative cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor art.19 alin.4 din Norma nr.16/2007 pentru modificarea Normei nr.1/2007 privind  calculul valorii activului net şi al valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii facultative (nerespectarea termenului de 2 zile lucrătoare de convertire în unităţi de fond a contribuţiilor la un fond de pensii facultative în perioadele 14.08.2007-18.10.2007 şi 22.10.2007-26.10.2007).

Data: 24 ianuarie 2008

Sursa: CSSPP