'FNGCIMM a înaintat autorităţilor publice competente o propunere de schemă de garantare care poate fi utilizată ca instrument financiar necesar pentru implementarea proiectelor de creştere a eficienţei energetice în sectorul rezidenţial, finanţată din bugetul alocat Axei prioritare 3 din Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR). Schema propune să garanteze creditele bancare necesare unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) pentru finanţarea contribuţiei proprii a beneficiarilor finali ai proiectelor de eficientizare energetică a clădirilor rezidenţiale, conform priorităţilor aprobate de consiliul local şi hotărârilor asociaţiilor de proprietari', se arată în document.

Fondul propune un buget total de 48 de milioane de euro pentru finanţarea noii scheme de garantare. Creditele garantate pot fi acordate pe o durată cuprinsă între 5 şi 25 de ani, de către băncile finanţatoare, în vederea creşterii eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale vizate cu prioritate (blocuri de locuit din mediul urban), pentru reducerea consumului de energie, îmbunătăţirea condiţiilor locative la standarde UE, scăderea costurilor cu consumul de energie şi a unor măsuri de consolidare a clădirii.

Proiectele de reabilitare energetică a clădirilor la standarde europene vor fi elaborate şi implementate sub coordonarea autorităţilor locale.

'Clădirea eligibilă trebuie să fie bloc de locuinţe construit în baza unor proiecte elaborate în perioada 1950-1990, cu o înălţime de minim P+2, care nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani pentru acelaşi tip de activităţi (construcţie/ extindere/modernizare) şi care nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare. Parteneriatul se concretizează prin încheierea unui contract între primărie şi asociaţia de proprietari care vizează toată perioada de implementare a proiectului, începând de la pregătirea documentaţiei până la încetarea tuturor obligaţiilor asumate faţă de terţi, inclusiv monitorizarea indicatorilor de eficienţă energetică şi rambursarea creditului bancar de co-finanţare', mai arată Fondul.

Garanţia va acoperi un procent de maxim 80% din valoarea creditului, în funcţie de cerinţele de co-finanţare ale fiecărui proiect de reabilitare energetică a clădirilor rezidenţiale. În scopul de a limita costul total al creditului garantat, se propune ca beneficiarii creditelor garantate (UAT) şi beneficiarii finali (AP) să nu plătească comision de garantare, acesta urmând să fie suportat din fondul de garantare alocat schemei.

'Pentru a beneficia de cota de finanţare nerambursabilă (grant), proiectele depuse de unităţile administrativ teritoriale la Agenţiile de Dezvoltare Regională (organisme intermediare regionale POR), vor fi selectate potrivit condiţiilor specifice din ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiţii 3.1 (Operaţiunea A) privind sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în sectorul locuinţelor, în cadrul POR 2014-2020. Propunerea noii Scheme de garantare a co-finanţării locale a urmărit principiile unui program similar, apreciat ca model de succes de Comisia Europeană şi implementat de KredEx în Estonia şi are la bază studii oficiale care atestă că fondul de clădiri rezidenţiale din România, realizat preponderent în perioada 1960-1990 a fost construit la standarde şi cu o performanţă energetică scăzută şi că pentru aproape 2,9 milioane de locuinţe există posibilitatea de economisire a utilizării energiei cu aproape 43%', informează FNGCIMM.

SURSA: Agerpres