EximBank acordă credite de până la 100.000 euro, echivalent în lei, femeilor de afaceri, dobânda fiind cu cinci puncte procentuale sub nivelul pieţei.

Creditul pentru femeile antreprenor se acordă numai IMM-urilor în care peste 50% dintre acţiuni/părţi sociale şi drepturile de vot corespunzătoare sunt deţinute de femei sau în care femeile au calitatea de administrator.

„Iniţiativa antreprenorială feminină este încurajată şi de Uniunea Europeană prin fonduri speciale, dorindu-se creşterea numărului de femei care îşi deschid o afacere în spaţiul comunitar. EximBank, pe lângă acest credit exclusiv pentru femei, pune la dispoziţia acestora şi fonduri pentru dezvoltarea de proiecte noi, de la zero” a declarat Mircea Ionuţ Costea, Preşedinte&CEO EximBank.

Creditul se acordă pentru finanţarea proiectelor de investiţii (incluzând o componentă de finanţare pentru capital de lucru de maximum 40% din valoarea creditului) şi finanţarea activităţii curente a IMM, cu destinaţie bine determinată cum ar fi plata furnizorilor de materii prime şi servicii sau plata salariilor.