Costurile campaniei de vaccinare implică pentru Guvern un efort financiar suplimentar considerabil, așa cum reiese din Ordonanţa de urgenţă privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat.

Comisiile parlamentare de specialitate urmează să dezbată asupra avizelor şi raportului aferent actului normativ înaintat de Executiv.

Costurile campaniei de vaccinare, supuse aprobării Parlamentului

Senatul a fost informat, marţi, în sesiune extraordinară, despre Ordonanţa de urgenţă adoptată de Guvern privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii.

Comisiile de specialitate urmează să finalizeze, în termenele stabilite de Biroul permanent, avizele şi raportul aferente actului normativ.

Ordinea de zi şi programul de lucru pentru sesiunea extraordinară au fost aprobate prin vot exprimat telefonic de către senatori, înregistrându-se 125 de voturi ‘pentru’, unul ‘împotrivă’ şi o abţinere.

Transferuri către bugetele locale

Ordonanţa de urgenţă privind acoperirea costurilor necesare operaţionalizării centrelor de vaccinare anti-COVID, precum şi pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de imunizare a fost propusă de Ministerul Sănătăţii şi aprobată de Guvern pe 15 ianuarie.

“Cheltuielile curente şi de capital pentru operaţionalizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale, prin transferuri către bugetele locale prin introducerea unui nou articol bugetar la Cap 66.01 ‘Sănătate’.

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital în vederea operaţionalizării centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, care se asigură prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetele locale, se face în baza contractelor de finanţare încheiate între Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti cu autorităţile administraţiei publice locale beneficiare de astfel de transferuri.

Finanţarea şi decontarea cheltuielilor necesare

Finanţarea şi decontarea cheltuielilor necesare implementării măsurilor stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă se pot realiza şi prin alte surse legal constituite.

Fonduri externe rambursabile sau nerambursabile”, potrivit notei de fundamentare a actului normativ.

Potrivit acesteia, categoriile de cheltuieli care se asigură din bugetul Ministerului Sănătăţii sunt cele prevăzute în Programul naţional de vaccinare, respectiv pentru materiale sanitare, medicamente, transport, obiecte de inventar, dezinfectanţi, etc., conform cheltuielilor eligibile prevăzute în OMS 377/2017; privind plata personalului medico-sanitar şi auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare organizate în cadrul unităţilor sanitare aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pe baza solicitărilor CNAS formulate în acest sens.

Sume ce trebuie alocate de la bugetul de stat

“Având în vedere că la nivel naţional sunt organizate sau se află în curs de organizare şi operaţionalizare un număr de aproximativ 930 de centre de vaccinare, în care îşi vor desfăşura activitatea aproximativ 2.000 de medici, 6.000 de asistenţi medicali şi 2.000 registratori medicali, costurile estimate pentru plata personalului medico-sanitar şi auxiliar care va fi implicat în activitatea de vaccinare se ridică la suma de 1.188.000 mii lei pentru o perioadă de 6 luni, iar pentru acordarea beneficiilor către medicii de familie, în funcţie de activităţile care se vor desfăşura la nivelul cabinetelor acestora pentru persoanele aflate pe lista proprie, costurile estimate se ridică la suma de 202.840 mii lei pentru o perioadă de 6 luni.

Aceste sume trebuie alocate de la bugetul de stat, către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate prin bugetul Ministerului Sănătăţii“, se explică în nota de fundamentare.

Costurile campaniei de vaccinare – estimări la nivelul fiecărui județ

De asemenea, se estimează că sunt necesare aproximativ 112.783.272 de lei pentru organizarea, dotarea şi operaţionalizarea centrelor de vaccinare.

Estimările au fost realizate la nivelul fiecărui judeţ, în funcţie de numărul de centre de vaccinare anti-COVID organizate şi de dotările sau reabilitările necesare în vederea îndeplinirii cerinţelor prevăzute în Ordinul comun al ministrului Sănătăţii, ministrului Afacerilor Interne, ministrului Apărării Naţionale, ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei 2171/181/M223/4380 din decembrie 2020.

Potrivit articolului 115 din Constituţie, o ordonanţă de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă sesizată, Senatul în acest caz, şi după publicarea ei în Monitorul Oficial. Camerele Parlamentului, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere.

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin.