Sunt câteva din acuzațiile aduse de firmele de proiectare autorităților centrale care au licitat reactualizarea studiilor de fezabilitate în vederea construirii de noi autostrăzi de la Sibiu. Contestațiile firmelor interesate de cele două licitații duc la impresia că autoritățile au lansat cele două proceduri în bătaie de joc, informează turnulsfatului.ro

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a admis una din cele două contestații depuse împotriva licitației organizată de autoritățile centrale pentru reactualizarea studiului de fezabilitate al autostrăzii Sibiu – Făgăraș. Aceleași firme au contestat și documentația licitației pentru reactualizarea studiului de fezabilitate Sibiu – Pitești. În acest al doilea caz, una dintre contestații a fost respinsă, dar alte două trei sunt depuse pentru exact aceleași considerente ca și în cazul licitației Sibiu – Făgăraș, deja suspendată.

Zeci de articole contestate

La nici o săptămână de la lansarea licitației pentru reactualizarea studiului pe baza căruia să fie lansată procedura de achiziție pentru proiectarea și execuția autostrăzii Sibiu – Făgăraș, două societăți de proiectare – Via Desgin și Search Corporation – au contestat separat caietul de sarcini al licitației. La mijlocul săptămânii trecute, CNSC  a admis prima contestație depusă – cea semnată de Via Design, iar ieri (luni, 16 iunie) Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR) a anunțat că suspendă procedura ”până la rezolvarea contestației depusă de operatorul economic SC Via Design SRL”. Contestația celor de la Via Design solicită atât prelungirea termenului de depunere a ofertelor, cât și remedierea documentației de atribuire și a caietului de sarcini, pe seama căreia sunt puse o seamă de clauze ilegale, abuzive sau care trebuie remediate. ”Articolele 10, 11, 18, 19, 20 prevăd obligații generale și specifice exclusiv în sarcina prestatorului, obligații care sunt de natură să nască un dezechilibru contractual între drepturile și obligațiile reciproce ale părților”, este un pasaj din contestația celor de la Via Design, care pun sub semnul întrebării mai bine de 30 de articole din contract, mai scrie sursa citată.

Trei împotriva licitației Sibiu – Pitești

Împotriva documentației și a Caietului de sarcini pentru licitația de revizuire a studiului de fezabilitate Sibiu – Pitești au fost depuse patru contestații din partea a trei firme: Via Design, Search Corporation și Tecnic Consulting Engineering. Prima contestația a celor de la Via Design a fost respinsă de CNSC, dar celelalte trei sunt ”pe rol”, având un conținut similar pe alocuri cu cel al contestației admise în cazul licitației pentru SF-ul autostrăzii Sibiu – Făgăraș. Operatorii economici contestă clauze considerate abuzive sau absurde, pornind de la posibilitatea prevăzută în contract ca Beneficiarul să se opună deciziei Prestatorului de a utiliza un anumit cont bancar pentru plăți și până la chestiuni mai serioase, cum ar fi responsabilitatea Prestatorului de a prevede eventualele modificări legislative sau reglementări tehnice care pot apărea și după terminarea și predarea SF-ului. ”Considerăm absurdă și totodată abuzivă prevederea ca Prestatorul să răspundă pentru modificări în legislația sau modificările tehnice aplicabile, pentru apariția sau extinderea unor arii Natura 2000, pentru întârzieri determinate de reclamațiile ONG-urilor, în același interval de timp contractual, care oricum este nerezonabil și nerealist. (…) De asemenea, în lipsa unei definiții clare a sintagmei «cerință special formulată», Prestatorul este obligat să răspundă la orice fel de solicitare din partea publicului interesat indiferent de relevanța și, mai ales, de costurile suplimentare pe care le implică tratarea observațiilor în cadrul proiectului. Ținând cont că sintagma nu este definită în prevederile legale și că ambiguitatea acesteia poate duce la costuri majore care trebuie suportate de Prestator, solicitarea de asumare totală a acestui risc este de natură a limita accesul participanților la licitație și – deci – la nerespectarea principiului liberei concurenței”, se arată în cea de-a doua contestație a celor de la Via Design, menționează turnulsfatului.ro

Care sunt păsările SPA?

Contestațiile firmelor care cer contracte și documentații mai clare ajung să critice inclusiv termenii folosiți de autorități. Astfel, operatorii economici fac referire și la un paragraf din Anexa 5 a Caietului de sarcini, paragraf care prevede ”În mod particular, cerințele pentru realizarea de studii pentru Canis Lupus, Lutra lutra, Lynx lynx, Ursus arctos, Castor fiber și toate speciile de lilieci, reptile, amfibii, nevertebrate și specii de păsări SPA trebuie să fie descrise”.

”Autoritatea Contractantă solicită realizarea unor studii pentru specii nedefinite în nomenclatoarele biologice, folosind termeni ca «amfibiile» și «păsările SPA». Această ambiguitate poate duce la aprecieri arbitrare sau interpretări, poate genera costuri suplimentare importante și, în final, poate conduce la respingerea studiilor de mediu realizate”, se arată în contestația celor de la Via Desgin, care subliniază că în documentația întocmită de CNADNR există ”numeroase neclarități, ambiguități și abateri de la lege”.
 

Primele 10 anunțuri au primit peste 10 contestații

Peste  50 de contestaţii au fost depuse la documentanţia aferentă licitaţiilor prin care CNADNR vrea să contracteze studii de fezabilitate necesare construcţiei a aproximativ 1.000 de kilometri de autostradă, unii dintre potenţialii ofertanţi cerând suspendarea procedurii.

"În cursul lunii mai a apărut pe siteul de achiziţii publice zece proiecte de realizare a studiilor de fezabilitate pentru zece tronsoane de autostradă. Până la sfârșitul lunii mai o să mai apară şi alte şase proiecte majore de realizare de autostradă pentru elaborarea, revizuirea sau reactualizarea studiilor de fezabilitate. Condiţiile au fost schimbate tocmai pentru a conduce la o bună calitate a produsului transmis către CNADNR, pentru a preîntâmpina problemele existente acum pe celelalte tronsoane de autostradă (…). Urmare a acestui aspect, am primit între 1 mai şi 12 mai 50 de contestaţii care acum sunt în analiză la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Se solicită, printre altele, suspendarea procedurilor de achiziţie publică, lucru care înseamnă decalarea cu cel puţin 2-3 luni a termenelor", a declarat Horia Nicolae, director al direcţiei de pregătire contracte din CNADNR, întru-un eveniment dedicat infrastructurii rutiere, organizat de ZF, la sfârșitul lunii mai.

CNADNR estimează că va plăti până la 78 milioane euro, inclusiv TVA, pentru contractarea unor studii de fezabilitate necesare construcţiei a 10 autostrăzi, însumând 975 kilometri, iar firmele interesate să participe la licitaţie au termen până la 17 iunie pentru depunerea ofertelor. "Sperăm că instituţiile abilitate vor analiza cu stricteţe şi corect şi o să constate că lucrurile nu sunt chiar aşa", a spus Nicolae.

Prezent la eveniment, Laurenţiu Plosceanu, preşedintele ARACO, a criticat documentaţia aferentă respectivelor proceduri, afirmând că unele condiţii cerute participanţilor sunt abuzive sau nelegale. El a adus ca argumente, printre altele, termenele "exagerat de scurte" impuse, încălcări de drepturi privind încasarea preţului contractual în termenele maximale convenite legal, interzicerea subcontractării către foşti competitori în cadrul procedurii, impunerea unor riscuri imposibil de configurat sau elemente privind dreptul de proprietate asupra produsului. "Această documentaţie trebuie refăcută", a spus Plosceanu, citat de zf.ro.

În replică, reprezentantul CNADNR a adus unele explicaţii de ordin legal în redactarea documentaţiei şi a precizat că autoritatea contractantă a apelat inclusiv la experţi din zona academică pentru aceste proiecte, adăugând că atitudinea potenţialilor ofertanţi este surprinzătoare. El a admis că, pornind de la experienţele anterioare, o bună parte din riscuri a fost transferată către prestatori, precizând însă că şi valoarea estimată a studiilor este una considerabilă, astfel încât furnizorii "să se mobilizeze exemplar". "Într-adevăr, referitor la riscuri, am analizat mai în detaliu şi am identificat trei categorii de riscuri, aparţinând prestatorului, beneficiarului şi terţelor instituţii care intervin în buna colaborare dintre părţi. O să încercăm să cuantificăm aceste riscuri în conformitate cu solicitările din contestaţii şi să propunem către CNSC, după finalizarea analizei, o măsură de remediere, în special la riscurile care nu sunt legate nici de noi, nici de prestatori", a spus Nicolae.

CNADNR intenţionează să liciteze în acest an proiecte pentru elaborarea sau refacerea unor studii de fezabilitate necesare construcţiei a aproape 1.800 de kilometri de autostradă.

Citiți și: S-au publicat anunțurile pentru studiile de fezabilitate pentru 10 tronsoane de autostradă. În total însumează aproape 1.000 de kilometri