Veniturile fiscale prognozate în rectificarea propusă de Guvern sunt supraevaluate cu până la 0,4 -0,5% din PIB, deşi situaţia economică se va înrăutăţi faţă de prima parte a anului, când prognozele au fost de asemenea prea optimiste, iar ţinta de deficit este în pericol, apreciază Consiliul Fiscal.

„În special pentru veniturile din impozitul pe profit, accize şi contribuţii la asigurările sociale, estimările de venituri din a doua parte a anului par optimiste.

Conform estimărilor preliminare ale Consiliului Fiscal, există riscul ca veniturile fiscale să fie supraevaluate cu până la 0,4-0,5% din PIB. Consiliul Fiscal consideră că ţinta de deficit bugetar de 6,8% din PIB pentru 2010, deşi posibil de atins, comportă riscuri semnificative. În acelasi timp, Consiliul Fiscal recomandă identificarea proactivă a unor surse de echilibrare bugetară care să poată fi accesate dacă riscurile identificate se materializează”, este opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de rectificare a bugetului general consolidat pe anul 2010.

Risc semnificativ ca estimările veniturilor să fie prea optimiste

Din analiza proiecţiilor actualizate pentru anul 2010 din proiectul de rectificare bugetară, coroborate cu datele de execuţie la finele primului semestru din 2010, se desprinde un risc semnificativ ca estimările aferente unor categorii de venituri să se dovedească a fi prea optimiste.

„Pentru unele categorii de venituri bugetare, proiecţiile aferente semestrului al doilea implică rate de creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior semnificativ mai mari decât cele consemnate în execuţia bugetară din semestrul I.

Această evoluţie asteptată nu este în totalitate consistentă cu proiecţiile macroeconomice actualizate pentru semestrul II, care implică o accentuare a contracţiei anuale a activităţii economice în a doua parte a anului, la care se adaugă si impactul negativ asupra veniturilor bugetare din cauza reducerilor salariale şi disponibilizărilor preconizate în sectorul bugetar”, se mai spune în raport.

Evaziunea fiscală a fost în creştere în primele şase luni ale anului

În acelaşi timp, CF arată că pentru o parte din veniturile bugetare îmbunătăţirea dinamicii anuale în semestrul II poate fi justificată de măsurile discreţionare, respectiv creşterea TVA, majorarea impozitelor pe proprietate, impozitarea tichetelor de masă şi impozitarea veniturilor din dobânzi.

De altfel, în opinia referitoare la raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară, Consiliului Fiscal susţine că execuţia veniturilor şi a cheltuielilor pe primele 6 luni arată, în mod evident, o evaluare mult prea optimistă în raport cu realizările efective, care nu este explicabilă doar prin evoluţia sub asteptări a economiei reale, ci indică şi creşterea evaziunii fiscale, foarte evidentă în special în cazul accizelor, unde majorarea cuantumului acestora şi cursul de schimb de referinţă mai depreciat ar fi justificat un avans substanţial al încasărilor bugetare.