Potrivit sursei citate, percepţia celor prezenţi pe piaţa pieselor de schimb este că ponderea pieselor de schimb contrafăcute folosite în România este de 27%, mult peste cea europeană.

Consiliul Concurenţei a mai constatat că prevederile legate de sancţionarea comercializării pieselor contrafăcute din O.G. nr.80/2002 care reglementează omologarea şi certificarea produselor folosite la vehiculele rutiere nu sunt corelate cu cele prevăzute, pentru aceeaşi faptă, în Legea nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.

Astfel, potrivit O.G. nr.80/2000, introducerea pe piaţă a produselor piratate sau contrafăcute constituie contravenţie, iar în conformitate cu Legea nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, contrafacerea unei mărci este considerată infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la trei ani sau cu amendă de la 50.000 lei la 150.000 lei.

În urma prelucrării informaţiilor primite de la societăţile chestionate a rezultat că procedura de omologare-certificare de la Registrul Auto Român (RAR) este considerată de către importatorii de piese de schimb ca fiind ‘o barieră administrativă la intrarea pe piaţă’. Importatorii susţin că procedura de la RAR este ‘greoaie, complexă şi ambiguă’.

Neclarităţi de ordin legislativ invocă şi importatorii de anvelope (condiţii de garanţie, limite de utilizare etc). În opinia vânzătorilor de anvelope, prezenţa pe piaţă a anvelopelor second-hand constituie cea mai importantă chestiune care ar trebui corectată.

Operatorii din sectorul auto mai propun ‘existenţa unui ghid unic de reglementări privind activitatea de comercializare a pieselor de schimb aşa încât normele tehnice RNTR să fie mai adecvat structurate pentru a fi accesibile subiecţilor vizaţi, debirocratizarea procesului de omologare/certificare şi implicarea RAR în privinţa certificării produselor, în sensul testării acestora, la solicitarea importatorului, precum şi colaborarea (schimbul de informaţii) cu autorităţi de omologare/organisme de certificare din alte state membre UE în scopul obţinerii de informaţii privind produse omologate în alte state’.

Pentru cunoaşterea pieţei pieselor de schimb pentru automobile, Consiliul Concurenţei a efectuat o cercetare de piaţă, la nivel naţional, în rândul companiilor din sector: constructori de automobile, producători de piese, comercianţi de piese, vânzători de automobile (dealeri auto), unităţi de service (reparatori). În plus, au fost chestionate şi societăţi de asigurare.

Totodată, în cadrul investigaţiei a fost analizată legislaţia specifică sectorului şi a fost realizat un sondaj de opinie în rândul consumatorilor.
SURSA: Agerpres