În vederea stabilirii compatibilităţii concentrării economice cu un mediu concurenţial normal, autoritatea de concurenţă va analiza operaţiunea notificată, în conformitate cu Regulamentul privind concentrarile economice.

O decizie cu privire la această operaţiune de concentrare economică urmează a fi adoptată, conform prevederilor legale, în termen de 45 de zile de la data la care notificarea devinei efectivă.

Nextebank SA este o instituţie de credit deţinută de fondul de investiţii Emerging Europe Accession Fund Cooperatief UA.

Atât Nextebank cât şi Banca Comericală Carpatica îşi desfăşoară activitatea pe piaţa serviciilor financiar-bancare.

Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi, în legătură cu această concentrare economică.

Observaţiile şi punctele de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin fax, la nr.021 405.45.12, prin e-mail, la adresa [email protected] sau prin poştă la următoarea adresă: Consiliul Concurenţei, Piaţa Presei Libere nr.1, corp D1, sector 1, Bucureşti, cod poştal 013701, Oficiul Poştal 25 Ghişeul 1.