Pentru ca Europa să poată să-și mențină același nivel de trai și în viitor, va trebui ca societățile comerciale să producă mai multă valoare adăugată utilizând mai puține materii prime, iar consumatorii vor trebui să adopte modele de consum mai sustenabile în ceea ce privește produsele și serviciile.
De aceea, executivul comunitar revizuiește măsurile cu privire la consumul și producția sustenabile (SCP), pentru a se asigura că acestea ajută Europa să își utilizeze mai eficient resursele, orientând-o totodată spre o creștere sustenabilă pe termen lung.
În contextul revizuirii politicii sale în domeniul SCP, Comisia Europeană a lansat o amplă consultare publică cu privire la măsurile adoptate în patru sectoare importante. În următoarele nouă săptămâni, se vor solicita opinii referitoare la diferite opțiuni privind o viitoare politică mai ambițioasă în domeniul SCP.
Această consultare online face parte dintr-un proces mai larg de reflecție care va sta la baza unor inițiative strategice programate pentru adoptare înainte de sfârșitul anului 2012.
Consultarea publică invită toate părțile interesate să își exprime opiniile cu privire la cele mai bune modalități de ameliorare a politicilor UE în domeniul consumului și producției sustenabile în patru sectoare, cu scopul de a furniza un feedback orientat cu privire la:
• politicile în domeniul proiectării produselor, al reciclării și al gestionării deșeurilor etc.;
• achizițiile publice ecologice (încurajarea organismelor publice să favorizeze soluții ecologice);
• măsuri vizând ameliorarea performanței de mediu a produselor (amprenta ecologică a produsului – PEF);
• măsuri vizând ameliorarea performanței de mediu a organizațiilor (amprenta ecologică a organizației – OEF).
Este vorba despre o consultare amplă, care acoperă ansamblul politicilor UE și, prin urmare, cuprinde aproximativ 50 de întrebări. Aproape jumătate dintre acestea se adresează publicului larg, iar restul vizează părți interesate mai specializate, cum sunt guvernele, asociațiile industriale și societățile private.