Cele două state nu au notificat Comisia Europeană cu privire la transpunerea prevederilor legislative vizând actualizarea interdicţiei de a utiliza metale periculoase precum plumbul, mercurul, cadmiul şi cromul hexavalent în materiale şi componente ale vehiculelor.

Măsurile ar fi trebuit să fie în vigoare de la 31 decembrie 2011. Dacă România şi Slovacia nu se conformează în termen de două luni cererii Comisiei, aceasta poate deferi cazurile Curţii de Justiţie a UE.

Directiva 37/2011 solicită statelor membre să se asigure că piesele de schimb pentru vehiculele introduse pe piaţă după 1 iulie 2003 nu conţin plumb, mercur, cadmiu şi crom hexavalent decât în anumite condiţii.

La 30 ianuarie 2012, Comisia Europeană le-a trimis României şi Slovaciei scrisori de punere în întârziere. România a răspuns că este avută în vedere o lege de transpunere a directivei, dar nu a fost încă adoptată şi nu a comunicat Comisiei niciun termen de adoptare. Slovacia a răspuns că în aprilie 2012 urma să fie adoptat un decret de transpunere a legislaţiei, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Directiva europeană 37/2011 modifică directiva 53/2000 privind vehiculele scoase din uz, care actualizează lista materialelor şi componentelor de vehicule exceptate de la interdicţia privind utilizarea plumbului, a mercurului, a cadmiului şi a cromului hexavalent, cu excepţia anumitor cazuri şi condiţii. Scopul este acela de a evita ca aceste materiale dăunătoare să pătrundă în mediu în momentul în care vehiculele intră în etapa de eliminare.

Directiva 53/2000 privind vehiculele scoase din uz urmăreşte reducerea cantităţii de deşeuri provenite de la vehicule care au ajuns la sfârşitul duratei lor de viaţă utilă. Statele membre trebuie să instituie sisteme de colectare şi să se asigure că vehiculele sunt transferate către instalaţii de tratare autorizate şi dezmembrate înainte de tratare. În plus, acestea trebuie să se asigure că toate componentele periculoase din punct de vedere ecologic sunt valorificate şi trebuie să se acorde prioritate reutilizării şi valorificării componentelor vehiculelor.