În perioada 1987-1991, ea a fost angajată ca analist programator la Trustul pentru Mecanizarea Agriculturii Constanţa, iar din 1991 şi până în 1993 a fost manager Sisteme Informatice la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială a judeţului Constanţa. Ulterior, din 1993 şi până în 2007, Sevil Shhaideh a fost director Sisteme Informatice în Consiliul Judeţean (CJ) Constanţa, iar între anii 2007 şi 2012 a condus Direcţia Generală de Proiecte din CJ Constanţa, având ca principale atribuţii coordonarea şi managementul proiectelor cu finanţare europeană. Simultan, ea a ocupat postul de coordonator al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), în perioada în care Liviu Dragnea era preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, între principalele activităţi şi responsabilităţi numărându-se elaborare de amendamente legislative cu privire la actele normative care reglementează administraţia publică locală. De asemenea, din anul 2000, ea este preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Informaticienilor din Administraţia Publică.

În 2012, imediat după desemnarea lui Liviu Dragnea la conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Sevil Shhaideh a fost numită în funcţia de secretar de stat la acelaşi minister. (Mediafax)

Sevil Shhaideh este născută în 1964 și este căsătorită.

În 2007 a obținut un Master in Managementul Proiectelor de Afaceri la Universitatea „Ovidius”, având deja în portofoliu calificări precum expert în administrație publică, manager ONG, auditor, manager de proiect.

 

EUROPASS Curriculum Vitae SHHAIDEH SEVIL

 

Curriculum Vitae    SHHAIDEH SEVIL

INFORMAŢII PERSONALE   SHHAIDEH SEVIL

Naţionalitatea: română

Data naşterii:   04/12/1964

Sexul: feminin

Stare civilă:    căsătorită

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Perioada       05/2015 – prezent

Ocupaţia sau funcţia deţinută    Ministru

Denumirea şi adresa angajatorului:    Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației

Publice (str. Apolodor 17, sector 6, București)

Perioada       12/2012 – 05/2015

Ocupaţia sau funcţia deţinută    Secretar de stat

Denumirea şi adresa angajatorului:    Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației

Publice (str. Apolodor 17, sector 6, București)

Perioada       05/2007 –  12/2012

Ocupaţia sau funcţia deţinută    Director General, Direcţia Generală de Proiecte

Principalele activităţi şi responsabilităţi:

–           coordonarea şi managementul proiectelor cu finanţare europeană (fonduri structurale, fonduri PHARE, ENPI, CBC) disponibile pentru implementarea proiectelor

–           coordonarea executivă a Asociaţiei Euroregiunea Marea Neagră

–           elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului şi identificarea surselor de finanţare a proiectelor, cu priorităţi în supervizarea resurselor de apă şi managementul canalizării, agricultură, turism, educaţie, sănătate, mediu şi transport

Denumirea şi adresa angajatorului:   Consiliul Judeţean Constanţa

Str. Tomis 51, Constanţa, cod poștal 900625

Perioada       05/2007 – 12/2012

Ocupaţia sau funcţia deţinută    Coordonator

Principalele activităţi şi responsabilităţi:

–           elaborare amendamente legislative cu privire la actele normative ce reglementează administraţia publică locală – instruire personal executiv

–           membru în comisiile ministeriale pentru descentralizarea administraţiei publice

–           membru al Comisiei de monitorizare a fondurilor structurale pentru capacitate administrativă şi întărirea administraţiei publice (2007 – 2013),

–           Programul Europa de Sud-Est (SEE), INTERREG IVC – organizarea a 4 seminarii

–           TAIEX pe achiziţii publice (250 de participanţi) – organizarea a 6 adunări generale naţionale (200 de participanţi/fiecare eveniment)

Denumirea şi adresa angajatorului:      UNCJR – Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene Din România str. Dunării 178, oraș Alexandria, jud.Teleorman, cod poștal 140047

Perioada       02/1993 –  05/2007

Ocupaţia sau funcţia deţinută    Director Sisteme Informatice

Principalele activităţi şi responsabilităţi:

–           dezvoltarea, implementarea şi controlul strategiei informatice a instituţiei

–           managementul proiectelor IT ale instituţiei

Denumirea şi adresa angajatorului:    Consiliul Judeţean Constanţa

Bd.Tomis Nr.51, 900625 Constanţa

Perioada       01/1991 –  /02/1993

Ocupaţia sau funcţia deţinută    Manager Sisteme Informatice

Principalele activităţi şi responsabilităţi :

responsabil cu elaborarea, implementarea şi controlul proiectelor IT

Denumirea şi adresa angajatorului:    Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială a judeţului

Constanţa, Str.Decebal 13, Constanța, cod poștal

900625

Perioada       11/1987 – 01/1991

Ocupaţia sau funcţia deţinută       Analist Programator

Principalele activităţi şi responsabilităţi:  Analiză de sistem – programare

Denumirea şi adresa angajatorului:    Trustul pentru Mecanizarea Agriculturii Constanţa Str. Decebal 1, Constanța, cod poștal 900625

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

15/09/2005 – 15/09/2007 Titlul calificării obţinute – Master in Managementul Proiectelor de Afaceri

Principalele materii/competenţe ocupaţionale:

Managementul ciclului de proiecte, fundamentarea proiectului, audit financiar, managementul calităţii

Denumirea şi tipul organizaţiei care asigură educaţia şi perfecţionarea:

Universitatea “Ovidius”, Facultatea de Ştiinţe Economice

Str. Universității 1, Campus Nou, Constanța. Cod poștal 900527

01/07/2004 – 07/07/2004

Titlul calificării obţinute – Manager de proiect Principalele materii/competenţe ocupaţionale:

Ciclul de proiect, planificare, monitorizare şi control, managementul resurselor, pachete de lucru, managementul riscului, managementul calităţii, software pentru management proiect

Denumirea şi tipul organizaţiei care asigură educaţia şi perfecţionarea:

PM Solutions România

Str. Ardeleni 34, București, sector 2

10/08/2003 – 13/08/2003

Titlul calificării obţinute – Auditor

Principalele materii/competenţe ocupaţionale: Managementul calităţii, audit financiar

Denumirea şi tipul organizaţiei care asigură educaţia şi perfecţionarea:

TUV Institution

15/11/2002 – 22/11/2002

Titlul calificării obţinute – Manager de proiect Principalele materii/competenţe ocupaţionale

Management de proiecte IT

Denumirea şi tipul organizaţiei care asigură educaţia şi perfecţionarea:

Oracle University

Str. Lascar Catargiu 47-53, Sector 1, Bucureşti, cod poștal 70334

10/01/2001 – 11/02/2001

Titlul calificării obţinute – Manager ONG Principalele materii/competenţe ocupaţionale:

Funcţionarea asociaţiilor din administraţia public locală, elaborare bugete, lobby şi formulare de amendamente legislative

Denumirea şi tipul organizaţiei care asigură educaţia şi perfecţionarea:

USAID (Organizaţie Internaţională), Washington DC (SUA)

19/08/1995 – 16/09/1995

Titlul calificării obţinute – Expert în administraţie publică

Principalele materii/competenţe ocupaţionale:

Elaborare de bugete pentru administraţia publică locală, transparenţa actului administrativ, participarea cetăţenilor în procesul decizional, GIS

Denumirea şi tipul organizaţiei care asigură educaţia şi perfecţionarea:

USAID (organizaţie internaţională), Washington DC (SUA)

15/09/1983 – 15/09/1987

Titlul calificării obţinute – Economist Principalele materii/competenţe ocupaţionale:

Economie, matematică, contabilitate, programare, statistică, planificare, cibernetică Denumirea şi tipul organizaţiei care asigură educaţia şi perfecţionarea:

Academia de Ştiinţe Economice, Facultatea de Planificare Economică şi Cibernetică, Str. Calea Dorobanților 15 – 17, Sector 1, Bucureşti, cod poștal 010552    

Competenţe dobândite la locul de muncă

 bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de coordonator în cadrul UNCJR

▪          Expert în activitatea administraţiei publice locale, având o experienţă de aproximativ 20 de ani în calitate de funcţionar public al Consiliului Judeţean Constanţa;

▪          Expert în legislaţia şi procedurile pentru managementul proiectelor cu finanţare nerambursabilă;

▪          aptitudini de contabilitate, fiind absolventă a examenelor de certificare Expert Profesional Contabil organizate de Organizația Experților Contabili

 Competenţe informatice    ▪ Microsoft Office Professional

▪          Microsoft Project

▪          aplicaţii grafice (Adobe Illustrator, CorelDraw)

▪          competenţe de programare (Visual Fox, Dbase, SQL, Geomedia)

 Competenţe

organizaţionale/manageriale

 

▪          abilitate de adaptare la medii de lucru interdisciplinare, competenţe în managementul negocierii şi al conflictelor

▪          aptitudini de comunicare eficientă şi lucru în echipă

▪          stabilirea de priorităţi

▪          stabilirea şi realizarea ţintelor

 Alte competenţe ▪ Preşedinte al ANIAP (Asociaţia Naţională a Informaticienilor din Administraţia Publică) din anul 2000 până în anul 2012