Raportul CE menţionează că transportul rutier asigură deplasarea a aproape trei sferturi (72%) din mărfurile transportate pe cale terestră în UE, având o cifră de afaceri anuală de 300 de miliarde de euro, reprezentând aproximativ 2% din PIB-ul UE.

Transportul terestru, din care face parte transportul rutier, este singurul mod de transport în care productivitatea muncii a scăzut din 2001 (-0,2%).

Transportul naţional reprezintă 67% din transportul rutier din UE. Cu toate acestea, accesul transportatorilor de mărfuri străini la pieţele naţionale rămâne foarte limitat.

Vehiculele grele de marfă circulă adesea goale, 20% din toate camioanele din UE circulând fără încărcătură. La nivel naţional, acest procentaj creşte până la 25%.

În sectorul transportului rutier există aproximativ 600.000 de companii, dintre care o mare parte sunt IMM-uri, în cadrul cărora lucrează aproximativ 3 milioane de persoane.

Potrivit documentului CE, autorităţile de aplicare a legii din statele membre trebuie să-şi intensifice eforturile pentru a aplica legislaţia existentă într-un mod mai eficace şi mai consecvent. În acest context, adaugă raportul, Comisia şi UE pot fi de ajutor prin clarificarea normelor care sunt înţelese, interpretate şi implementate în mod diferit în diverse state membre.

De asemenea, Comisia recomandă ca normele sociale să fie mai bine aplicate în transportul rutier dacă se doreşte ca sectorul să atragă noi conducători auto şi să poată gestiona viitoarea cerere preconizată de transport de marfă.

Raportul relevă că în fiecare zi aproape un sfert din toate camioanele care circulă pe drumurile Europei sunt goale, fie că se întorc la bază, fie că se află între două transporturi, iar deschiderea pieţelor naţionale de transport rutier către o concurenţă mai intensă ar contribui la reducerea numărului de curse goale şi la creşterea eficienţei în cadrul sectorului.

Documentul atrage totodată atenţia că transportul rutier se va confrunta cu o penurie de conducători auto în viitorul apropiat, aceştia reprezentând o populaţie în curs de îmbătrânire, în timp ce transportul rutier nu este considerat o profesie atractivă. Totodată, condiţiile de muncă sunt percepute ca fiind dificile, iar statele membre nu implementează prevederi sociale în mod consecvent.

'Normele actuale sunt păguboase pentru companiile europene, afectează toţi participanţii la trafic şi sunt dăunătoare pentru mediu. Avem nevoie de reglementări clare pentru industrie şi, în acelaşi timp, avem nevoie de condiţii de lucru bune pentru conducătorii auto. Sper că următoarea Comisie va continua pe această cale.', a subliniat comisarul european pentru transporturi Siim Kallas.

Potrivit unui studiu recent realizat de Parlamentul European, citat de CE, costul restricţiilor rămase în ceea ce priveşte cabotajul este de aproximativ 50 de milioane de euro pe an. Eliminarea restricţiilor pentru cabotaj ar contribui la reducerea numărului curselor goale prin faptul că ar ajuta transportatorii rutieri de marfă să combine încărcături şi să găsească utilitate şi curselor de retur şi s-ar permite totodată optimizarea gestionării flotelor, contribuind astfel la creşterea eficienţei logistice generale a economiei UE.

Raportul Comisiei Europene va fi transmis spre dezbatere Parlamentului European şi Consiliului.
Sursa: Agerpres