Această evoluţie s-a datorat în principal creşterilor înregistrate la activităţile de servicii informatice şi tehnologia informaţiei (+19,5%), activităţi de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (+13,6%), transporturi (+8,0%) şi activităţile de comunicaţii (+5,7%). Alte servicii furnizate în principal întreprinderilor au scăzut cu 0,3%.

Exprimate ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, au fost înregistrate creşteri la activităţi de servicii informatice şi tehnologia informaţiei (+15,1%), activităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (+12,3%), transporturi (+8,4%), activităţile de comunicaţii (+4,6%) şi alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (+0,4%).

De asemenea, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie brută, în luna martie 2014, comparativ cu luna precedentă, a crescut pe ansamblu cu 10,4%, datorită creşterilor înregistrate la activităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (+29,6%), alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (+13,7%), activitaţile de transport (+8,4%), activităţile de comunicaţii (+8,2%) şi la activităţile de servicii informatice şi tehnologia informaţiei (+4,3%).

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna martie 2014, comparativ cu luna precedentă, a scăzut pe ansamblu cu 1,3% datorită scăderii transporturilor (-0,7%). Creşteri s-au înregistrat la activitaţi de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (+5,6%), alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (+2,0%), comunicaţii (+1,7%) şi la activităţi de servicii informatice şi tehnologia informaţiei (+0,1%).

Comparativ cu martie 2013, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie brută, în luna martie 2014, a crescut pe ansamblu cu 4,1%, datorită creşterilor înregistrate la activităţi de servicii informatice şi tehnologia informaţiei (+19,8%), activităţi de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (+13,6%), comunicaţii (+7,5%) şi transporturi (+4,6%). Alte servicii furnizate în principal întreprinderilor au scăzut cu 0,6%.