Delegaţia Comisiei Europene de la Bucureşti are de aproape o lună un nou şef. În locul britanicului Jonathan Scheele, licenţiat în mecanică şi economie, a venit un inginer italian, cu master în politici internaţionale. Donato Chiarini este convins că tinerii vor fi primii care vor beneficia de oportunităţile aderării ţării noastre la UE.

Capital: Care vor fi transformările prin care va trece Delegaţia Comisiei Europene după 1 ianuarie 2007?
Donato Chiarini: Odată cu aderarea Românei la Uniunea Europeană, Delegaţia Comisiei Europene se va transforma într-o Reprezentanţă, aşa cum s-a întâmplat şi în celelalte state membre cu ocazia ultimei extinderi din 2004. Totuşi, unele funcţii ale Delegaţiei vor fi asigurate în continuare de către Reprezentanţă, şi anume: monitorizarea implementării programului Phare de către o echipă de tranziţie Phare, compusă din funcţionari ai Comisiei şi colaboratori români.

Capital: Ce atribuţii aveţi în calitate de şef al Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti şi care vor fi acestea ulterior, ca şef al Reprezentanţei?

Donato Chiarini: Până la sfârşitul acestui an am atribuţii similare cu cele ale predecesorului meu, şi anume: monitorizarea evoluţiilor generale politice, economice, sociale şi legislative, în special ale celor cu impact asupra pregătirilor de aderare a României la Uniunea Europeană, monitorizarea implementării programelor de pre-aderare şi informarea cu privire la Uniunea Europeană. Cu siguranţă, este vorba de o perioadă scurtă, dar foarte interesantă, interval în care voi face tot ce pot pentru a susţine România în drumul către aderare. După 1 ianuarie 2007, voi fi în mod oficial Şeful Reprezentanţei Comisiei, dar voi păstra şi responsabilităţi legate de continuarea programului Phare de pre-aderare şi de facilitare a înfiinţării structurilor necesare etapei următoare – fondurile structurale.

Capital: Aţi primit vreun mesaj special al Comisiei Europene înainte de a vă începe mandatul în România?

Donato Chiarini: Pe lângă recomandările obişnuite ce sunt legate de mandatul meu de Şef de Delegaţie şi, mai apoi, de Şef de Reprezentanţă, mesajul „special“ a fost acela de a încuraja autorităţile române să continue, să aprofundeze şi să accelereze reformele în domeniile identificate în ultimul raport de monitorizare a Comisiei Europene din 26 septembrie: lupta împotriva corupţiei la nivel înalt, reforma justiţiei, agricultura şi securitatea alimentară.

Capital: Ce diferenţe şi ce asemănări există între capitala României şi celelalte oraşe ale lumii în care v-aţi desfăşurat activitatea?

Donato Chiarini: În primul rând, dimensiunea. Bucureştiul este o mare capitală europeană, în plină transformare, iar acest lucru l-am perceput de îndată ce am sosit aici. Similarităţile cu celelalte mari oraşe din Uniunea Europeană sunt cele legate de problemele pe care le au cam toate societăţile urbane: gestionarea serviciilor comune orăşeneşti, traficul, protecţia mediului, mobilitatea etc.

Capital: Care consideraţi că sunt priorităţile României în primul an după aderare?

Donato Chiarini: Deşi nu este rolul meu să definesc priorităţile României în primul an după aderare, voi face câteva previziuni în acest sens.
Cred că, aşa cum s-a întâmplat şi în celelalte zece state care au aderat la Uniunea Europeană în 2004, primul an va fi unul de acomodare cu structurile instituţionale ale Uniunii, de participare crescândă la viaţa acestor instituţii. Este în interesul ţării dumneavoastră să vedeţi în ce mod, din punctul de vedere al cadrului organizaţional al administraţiei şi al implicării resurselor umane, România va putea să beneficieze cel mai mult de importantele resurse financiare ce vor fi la dispoziţia ei de către Uniunea Europeană cu începere de la 1 ianuarie 2007.

Capital: Pentru ce model ar trebui să opteze România în ceea ce priveşte alocarea fondurilor europene, cel irlandez (fondurile să fie direcţionate în educaţie şi cercetare) sau cel spaniol (în infrastructură)?

Donato Chiarini: Nu sunt în măsură să emit o opinie documentată asupra modului în care vechile sau mai noile state membre au beneficiat de fondurile europene. Dar, în mod sigur, pe baza unei definiri clare a nevoilor şi posibilităţilor de dezvoltare internă, România poate identifica bunele practici dintr-o gamă destul de vastă. Ceea ce va fi important, după părerea mea, este capacitatea ţării de a absorbi fondurile structurale. Atât din punctul de vedere al volumului noilor resurse pe care le va avea la dispoziţie, cât şi al calităţii programelor şi proiectelor.

Capital: Ce schimbări va aduce aderarea pentru cetăţenii României?

Donato Chiarini: Mi-am început mandatul în România destul de recent. Pot să vă spun, totuşi, că nu va exista un big bang la nivel comportamental la 1 ianuarie 2007, aşa cum nu a fost unul nici în 2004 când au aderat la Uniune cele zece state. Apartenenţa de drept la o comunitate formată din jumătate de milion de cetăţeni europeni este cea care va avea, cu siguranţă, un efect psihologic pozitiv. Impactul asupra felului de a fi şi al mobilităţii în cadrul Uniunii se va simţi mai ales în rândul tinerilor. Aplicarea legislaţiei europene va favoriza, de asemenea, accelerarea modernizării mai multor aspecte ale vieţii de zi cu zi din România. 

Atenţie la fondurile europene!

«Importantă este capacitatea României de a absorbi fondurile europene. Atât din punctul de vedere al volumului noilor resurse pe care le va avea la dispoziţie, cât şi al calităţii programelor şi proiectelor.»

Donato Chiarini, şeful Delegaţiei Comisiei Europene în România

Carte de vizită

Pe 19 mai 1942, s-a născut la Teramo, Italia. A studiat ingineria civilă şi are un master în politici internaţionale.

În 1969, îşi începe activitatea în cadrul Asociaţiei Europene pentru Cooperare a CE, completând echipa de asistenţă tehnică pentru Burundi.

În perioada 1975-1987, este consilier la Delegaţiile CE din Mauritius, Reunion, Seychelles, Insulele Comore, Liban, Maroc, Kenia.

Este numit Şef de DelegaŢie în Somalia (1987-1990), Bosnia-Herţegovina (1996-1998), Mozambic (1991-1993), Cipru (1998-2002) şi fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (2002-2005).

Este emisarul personal al comisarului pentru dezvoltare şi ajutor umanitar în Ciad.

Pe 1 noiembrie 2006, şi-a început activitatea în Delegaţia Comisiei Europene din România, în calitate de ambasador.