Modificarea se referă la vehiculele rutiere destinate transportului rutier de persoane, care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii direct productive. Este vorba despre "vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului".

În prezent, aceste cheltuieli sunt în totalitate nedeductibile. Deductibilitatea se va acorda la calculul impozitului pe profit şi impozitului pe venit, însă doar pentru 50% din sumă, restul rămânând nedeductibil.

Această măsură face parte din setul menit sprijinirii mediului de afaceri. Tot în această categorie intră şi introducerea unor reguli fiscale pentru băncile care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).

Reguli de adaptare la IFRS

În contextul implementării IFRS de către instituţiile de credit începând cu anul 2012, există prevederi în Codul fiscal care le devin aplicabile, dar sunt şi situaţii pentru care legislaţia fiscală actuală trebuie modificată pentru a stabili regimul fiscal al acestora, se arată în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de ordonanţă de urgenţă.

De asemenea, sunt propuse şi modificări privind simplificarea modalităţii de determinarea a valorii fiscale pentru titlurile de participare, precum şi regimul fiscal al unor cheltuieli specifice.

Totodată, în urma implementării IFRS ca bază a contabilităţii, instituţiile de credit vor trebui să reflecte diferenţele dintre tratamentul contabil conform reglementărilor contabile actuale şi tratamentul prevăzut de IFRS, pentru soldurile elementelor de activ şi pasiv existente la 31 decembrie 2011.

Astfel, Contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS, pentru determinarea valorii fiscale vor avea în vedere câteva reguli. Pentru imobilizările necorporale în valoarea fiscală se includ şi reevaluările efectuate potrivit legii. În cazul în care se trece de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost, din valoarea fiscală a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor se scad reevaluările contabile efectuate şi se include actualizarea cu rata inflaţiei.

Pentru mijloacele fixe clasificate ca investiţii imobiliare – costul de achiziţie, de producţie sau valoarea de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, utilizată pentru calculul amortizării fiscale, după caz. În valoarea fiscală se includ şi evaluările contabile efectuate potrivit legii.

Te-ar putea interesa și: