Rata anuală a inflaţiei determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum – indicator relevant pentru asigurarea comparabilităţii la nivel european şi evaluarea procesului de convergenţă cu Uniunea Europeană – a fost de 4,5 la sută în luna iunie, nivel similar cu lunile precedente. Inflaţia de bază CORE2 ajustată şi-a consolidat trendul descendent, rata anuală înregistrată în luna iunie fiind de 2,85 la sută, comparativ cu 3,03 la sută în luna martie şi 3,25 la sută în luna decembrie 2012, precizează BNR în comunicatul emis cu ocazia şedinţei de politică monetară.
BNR evocă faptul că  exporturile nete au constituit motorul creşterii economice în primul trimestru, punându-şi amprenta asupra evoluţiilor favorabile ale producţiei industriei prelucrătoare şi ale contului curent. Pe de altă parte, BNR observă stagnarea consumului şi o scădere a creditării sectorului privat. “Se remarcă însă o cvasistagnare a consumului final, în timp ce dinamica anuală reală a împrumuturilor acordate sectorului privat rămâne în teritoriu negativ”, se scrie în comunicat.
Volatilitatea mai accentuată a apetitului pentru risc al investitorilor şi persistenţa incertitudinilor privind evoluţia la nivel european şi global a activităţii economice au amplificat temporar fluctuaţiile cursului de schimb al leului.
În acelaşi timp, plasarea în perioada recentă a ratelor dobânzilor interbancare şi a randamentelor titlurilor de stat în apropierea sau chiar sub nivelul ratei dobânzii de politică monetară relevă o consolidare a transmisiei impulsului de politică monetară. Transmiterea acestuia asupra ratelor dobânzilor la împrumuturile noi în monedă naţională acordate companiilor şi populaţiei rămâne însă relativ înceată.
În şedinţa de astăzi, CA al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care evidenţiază în perspectivă un proces de dezinflaţie mai accentuat în perioada imediat următoare, concomitent cu o accelerare a creşterii economice.
În acest context, CA al BNR a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,5 la sută pe an de la 5,0 la sută. Astfel, începând cu 6 august 2013, rata dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) va coborî la nivelul de 7,5 la sută pe an de la 8,0 la sută, iar rata dobânzii pentru facilitatea de depozit va fi de 1,5 la sută pe an. CA al BNR a decis totodată continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.
CA al BNR apreciază că există condiţiile necesare pentru continuarea procesului de ajustare prudentă a condiţiilor monetare prin calibrarea corespunzătoare a instrumentelor sale pentru a asigura consolidarea dezinflaţiei, precum şi premisele necesare redresării creditării sectorului privat, refacerii încrederii şi ale unei creşteri economice echilibrate şi de durată.
În plus, perspectiva încheierii unui nou acord preventiv de finanţare externă cu instituţiile internaţionale este de natură să consolideze stabilitatea cadrului macroeconomic şi să impulsioneze ritmul reformelor structurale, întărind astfel rezistenţa economiei româneşti faţă de şocuri externe.
BNR reiterează că va monitoriza atent evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin calibrarea corespunzătoare a conduitei politicii monetare şi utilizarea adecvată a instrumentelor de care dispune, să asigure stabilitatea preţurilor pe termen mediu şi stabilitatea financiară.