Comunităţi musulmane de mai mică anvergură sunt înregistrate şi în municipiile Bucureşti, Brăila, Călăraşi, Galaţi, Giurgiu şi Drobeta-Turnu Severin. Din punct de vedere etnic, cei mai mulţi musulmani din ţara noastră sunt tătari şi turci, dar există şi comunităţi confesionale de albanezi şi rromi islamizaţi precum şi, mai recent, familii de imigranţi din Orientul Mijlociu.

În România, religia musulmană este organizată şi coordonată administrativ şi confesional, conform Legii Cultelor, de Muftiatul Cultului Musulman din România, iar serviciul religios este oficiat în cadrul a 80 de moschei.

Şeful Cultului Musulman din România este  muftiul Muurat Iusuf. Acesta a transmis joi o scrisoare de condoleanţe Ambasadei Republicii Franceze în România, în care deplânge manifestările crude, sângeroase la care s-au dedat aşa-zişi musulmani francezi pentru a reduce la tăcere ziariştii publicaţiei satirice Charlie-Hebdo.

"Toate evenimentele tragice care se desfăşoară cu o cruzime desăvârşită nu au nicio legătură cu religia islamică, iar cei care le provoacă nu pot fi recunoscuţi drept fraţi de confesiune musulmană, conform preceptelor religioase pe care noi le practicăm, în concordanţă cu învăţăturile Coranului şi cuvântul Profetului Muhammad. Islamul interzice ferm uciderea oricărui suflet, iar religia noastră, mai presus de orice, este împotriva oricărei vărsări de sânge şi condamnă ferm asemenea atentate, la natura fiinţei umane, care este socotită ca una de origine divină, după natura şi asemănarea Creatorului. Drept urmare, în calitate de imam şi lider al unei importante şi tradiţionale comunităţi musulmane din Europa, condamn acest act de terorism şi adresez condoleanţe familiilor îndoliate şi poporului francez şi mă rog în continuare bunului Allah să ne binecuvânteze şi să ne protejeze ţara, România, şi poporul nostru tolerant. Amin !", a transmis Muftiul Muurat Iusuf.AGERPRES