"Pentru 2012, estimăm o creştere de 35% a volumului de prime brute subscrise. Ca principale obiective, ne-am propus echilibrarea portofoliului, prin creşterea segmentului de asigurări non-auto, retail şi corporate, în special pe cele de tip property, răspundere şi travel, dar şi menţinerea unor volume optime la asigurările auto – în speţă CASCO, produs pe care îl vom adapta noului context de piaţă, prin creşterea acoperirii şi flexibilităţii", a precizat directorul general al Carpatica Asig, Mariana Flucuş.

Aceasta spune că anul 2011 a fost marcat de o scădere a pieţei asigurărilor generale, dar mai ales a pieţei asigurărilor auto (19,5 %). Creşterile realizate pe asigurările property, asigurările de răspundere şi asigurările de credite şi garanţii, nu au putut contracara scăderea pe CASCO şi RCA, conform conducerii Carpatica Asig.

În 2011, Carpatica Asig a realizat o cifră de afaceri de 230 milioane de lei, păstrându-şi un portofoliu de un milion de români.

"Trendul descendent al pieţei, accentuat şi de efectele crizei economice asupra afacerilor agenţilor economici, a influenţat şi Carpatica Asig, determinând în 2011 o scădere a volumului subscrierilor", a spus Mariana Flucuş.
Românii au preferat asigurările ieftine

Criza din ultimii ani a făcut ca românii să se orienteze mai mult spre asigurări obligatorii, cum este RCA-ul, dar şi asigurarea obligatorie a locuinţei. Astfel, RCA-urile deţin procentul cel mai semnificativ şi în portofoliul Carpatica Asig. Asigurările pentru locuinţe au crescut foarte mult în 2011 pentru Carpatica Asig, dovadă cele 100.000 de poliţe încheiate anul trecut.

"Dacă în 2010, an în care asigurarea locuinţei nu era obligatorie, numărul poliţelor de asigurare a locuinţei pe care Carpatica Asig le avea în portofoliu era puţin peste 1.000, în 2011 am încheiat aproximativ 100.000 de poliţe. Pentru societăţile de asigurare, acest segment al asigurării locuinţelor va reprezenta şi în 2012, o oportunitate pe piaţa de retail, datorită gradului relativ scăzut de acoperire a fondului locativ (la finalul anului 2011 erau asigurate doar 40 % din totalul de clădiri) şi datorită probabilităţii aplicării sancţiunilor prevăzute de lege’, a mai precizat Mariana Flucuş.

Carpatica Asig face parte dintre cele 13 societăţi de asigurare autorizate să încheie poliţa de asigurare obligatorie a locuinţei, fiind membră a Pool-ului de asigurare PAID.
Sursa: Agerpres