Potrivit unui anunţ publicat pe SEAP, contractul acord acord-cadru, prevede achiziţia de calcuatoare, laptopuri, scanere, imprimante şi aparate fax. Contractul prevede achiziţionarea de echipamente informatice pe baza de acord cadru încheiat la nivelul MAI pentru asigurarea necesarului de astfel de echipamente pentru unitatile Aparatului Central al MAI şi alte structuri subordonate ministerului: IGJR, IGSU, DALI, CPS şi DRPCIV. Iniţierea şi derularea procedurii de achiziţie se va realiza prin asocierea în comun a mai multor autorităţi contractante, conform prevederilor art. 44 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
MAI a încheiat mai multe contracte cu firmele Dataware Consulting S.R.L., Stas Computer S.R.L, Altex, Producton S.R.L., Maguay Computers SRLvaloarea totală a acestora fiind de 18,5 milioane lei, bani de la buget. S-a organizat licitaţie deschisă, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut.