Printre barierele administrative care i-au afectat cel mai mult, respondenții au menționat în principal procedurile îndelungate şi complicate de autorizare, costurile administrative ridicate şi numeroase taxe parafiscale. Mai precis, 63,3%  procedurile îndelungate de autorizare/înregistrare, 60% lipsa soluţiilor eGovernment (informaţii actualizate accesibile pe internet, posibilitatea descărcării de formulare, de completare şi transmitere online, inclusiv pentru plata taxelor), 56,7% numeroase taxe parafiscale (56,7%), 53,3% costuri administrative ridicate, 40% procedurile complicate de autorizare/înregistrare şi 30% perioada mică de validitate a licenţelor, cu reluarea procedurilor.

Totodată, 80,6% dintre respondenţi au considerat necesară înfiinţarea unui departament de debirocratizare în cadrul ministerului de resort şi în celelalte ministere, sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului, pentru identificarea şi simplificarea sarcinilor administrative cu care se confruntă mediul de afaceri, care să stabilească măsuri trimestriale de debirocratizare. 

Respondenţii au menţionat mai multe domenii în care sunt necesare măsuri urgente de debirocratizare şi simplificare a procedurilor, în principal domeniul fiscal, al programelor cu finanţare UE/buget, autorizării funcţionării, achiziţiilor publice şi relaţiilor de muncă, astfel: 83,9% domeniul fiscal şi de procedură fiscală, 77,4% accesarea şi implementarea proiectelor cu finanţare europeană, 67,7% accesarea şi implementarea proiectelor cu finanţare de la bugetul de stat, 64,5%domeniul autorizării funcţionării societăţilor comerciale, 51,6% domeniul achiziţiilor publice,  41,9% domeniul relaţiilor de muncă, 38,7%exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, 32,3% ucenicia la locul de muncă, 29% domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 29% protecţia consumatorilor, 25,8% sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă , 25,8%comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 16,1% domeniul înregistrării societăților comerciale și 16,1% Încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României.

Respondenții au solicitat adoptarea în regim de urgență a mai multor măsuri generale de debirocratizare și simplificare a procedurilor:

– Declarații unice informative pentru contribuabilii cu o cifra de afaceri mică, pentru reducerea sarcinilor lor administrative (80.6%);
– Generalizarea folosirii mijloacelor electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice (80.6%);
– Generalizarea posibilității descărcarii de formulare, precum și completarea si transmiterea lor online (77.4%);
 – Înființarea unui gheșeu unic on-line pentru informarea întreprinzătorilor, privind procedurile de înființare/autorizare/licențiere, obligațiile și termenele legale, contravențiile și alte forme de răspundere, grupate pe categorii de întreprinderi și pe coduri CAEN (77.4%)
 – Reducerea masivă a numărului de taxe, la maxim (74.2%)
 – Generalizarea plăților electronice și acceptarea ca dovada a platii in relatia cu institutiile publice a modalitatilor de plata existente la nivel national (internet banking, mobile banking, terminale de plata si ATM-uri apartinand institutiilor de credit) (71%)
– Eliminarea a peste o sută de taxe parafiscale (71%)
– Dezvoltarea metodelor electronice de deblocare a conturilor bancare in timp real intre administratia fiscala, institutiile de credit și contribuabili, pentru înlăturarea deficientelor legate de intarzierea ridicarii masurii popririi conturilor bancare in cazul stingerii obligatiilor fiscale (71%)
 – Generalizarea eliminării cerinţei de depunere a copiilor legalizate după documente, pentru Reducerea costurilor notariale (67.7%)
– Generalizarea transferul electronic al datelor intre institutii și implementarea principiului depunerii documentelor și informațiilor "doar o singura data" (67.7%)
– Publicarea de ghiduri, formulare, cereri tip, aplicații model pentru întreprinzători (58.1%)
– Reanalizarea perioadei de validitate a autorizațiilor/licenţelor şi mărirea duratei acestora pentru reducerea birocrației (54.8%)
– Elaborarea şi implementarea de planuri concrete pentru reducerea sarcinilor administrative la nivelul fiecărui minister/instituție publică și la nivel național (35.5%)
– Evaluarea ex-post de impact a tuturor procedurilor administrative sau efectuarea unui audit instituţional anual independent/analiză sociologică tip barometru, din perspectiva sarcinii birocratice pentru întreprinzători (22.6%)

Ei au solicitat adoptarea unor măsuri specifice, precum simplificarea procedurilor fiscale şi comasarea lor, desfiinţarea licenţelor necesare funcţionării agenţilor de turism şi înlocuirea cu sisteme moderne de garantare a banilor avansaţi de client pentru servicii turistice, simplificarea procedurilor de înfiinţare a unor puncte de lucru secundare, utilizarea de declaraţii unice care să includă toate informaţiile necesare, deschiderea unor birouri unice de informare şi înregistrare/procesare de solicitări persoane juridice şi persoane fizice la nivelul administraţiilor locale care să asigure ulterior derularea procedurilor la nivelul Consiliilor Judeţene şi ministerelor competente, pentru cererile cetăţenilor şi persoanelor juridice.