Din această sumă participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 1,476 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 15 milioane euro.

Potrivit datelor Forumului Economic Mondial (FEM) și Băncii Mondiale, citate de BNR, cele 4 probleme care stau în fața deciziilor de investire sunt:

  1. calitatea infrastructurii
  2. eficiența pieței muncii și a pieței bunurilor
  3. gradul de adecvare tehnologică a economiei
  4. predictibilitatea politicii guvernamentale și cadrul legislativ și de reglementare

Firmele cu capital străin din România au o contribuție directă în economie, pozitivă și semnificativă, dar impactul indirect cumulat este aproape nul, reiese dintr-un raport al Băncii Naționale a României.

Conform sursei citate, atragerea de investiții străine directe aduce beneficii prin volumul mai mare al investițiilor, al producției și al ocupării și remunerării forței de muncă, care în final au ca rezultat creșterea economică (inclusiv structurală).

“Totodată, pentru economia românească a fost identificat un impact indirect cumulat aproape nul: efecte de antrenare pozitive în relația furnizor autohton – client multinațională și efecte negative pe orizontală, între competitori. Pentru a îmbunătăți rezultatele în planul influențelor indirecte, ar fi oportune politici de natură să maximizeze efectele care pot decurge din colaborarea furnizori locali – multinaționale. În acest sens, pot fi dezvoltate programe naționale care să promoveze parteneriatul dintre companiile străine și cele locale sau care să ofere asistență pentru producătorii autohtoni, prin intermediul cărora aceștia să dobândească abilitățile necesare pentru a putea satisface cerințele clienților străini”, menționează sursa citată.