Raportul, realizat de către o echipă de consultanţi independenţi formată din CE Delft, INFRAS şi ISI, a analizat costurile externe din sectorul transporturilor, rezultatele reconfirmând avantajele sectorului de transport feroviar atunci când vine vorba de impactul social, dar și de impactul asupra mediului.

”Studiul ne arată că impactul negativ asupra societății, adus de activitatea de transport, se datorează în proporție covârșitoare transportului rutier (93%), calea ferată fiind responsabilă de numai 2% din efectele negative”, spune Ștefan Roșeanu, senior partner Club Feroviar. Potrivit acestuia, în anii anteriori fondurile alocate pentru calea ferată au fost foarte scăzute, comparativ cu cele pentru drumuri. Mai mult, punctează el, în Europa occidentala calea ferată este un vector de dezvoltare economică, motiv pentru care politica Uniunii Europene este de a investi cel puțin egal în cele două moduri de transport terestru.
Așadar, autoturismele generează costuri externe de 62%, urmate de camioane care totalizează 14% din costurile externe, furgonetele cu 9%, motocicletele au costuri externe de 5%, iar autobuzele de 4%. Transportul aerian de pasageri (studiul a analizat zborurile efectuate doar în Europa) are cea mai mare cotă de costuri externe, de 4%. Transportul feroviar generează mai puţin de 2% din totalul costurilor externe atât pentru transportul de marfă cât şi pentru cel de călători. Totodată, transportul maritim intern de marfă generează costuri externe de 0,3%. În total aproximativ 76% din costurile externe pot fi atribuite transportului de pasageri şi 24% celui de marfă.
Totalul costurilor externe în sectorul transporturilor în UE-27 (fără Malta şi Cipru – care nu deţin cale ferată, dar incluzând Norvegia şi Elveţia – care nu sunt state membre UE dar au cale ferată, n.r.) se ridică la peste 500 miliarde de euro (cifre înregistrate în 2008), ceea ce înseamnă aproximativ 4% din PIB-ul UE. Dacă sunt incluse şi taxele de aglomerare, sumei sus-menţionate i se mai adaugă un procent de la 0,9 până la 1,9%, fapt care urcă impactul total al costurilor externe la 5 – 6% din PIB-ul UE.
Abordarea problemei costurilor externe poate funcţiona prin stabilirea unei valori monetare pentru fiecare impact al sectorului transporturi (zgomot, dioxid de carbon, poluarea aerului, accidente) şi apoi prin calcularea impactului total al fiecărui mod de transport. Estimările totale şi cele medii ale costurilor externe asigură o bază solidă pentru compararea impactului negativ al diferitelor moduri de transport asupra mediului şi pot fi de asemenea folosite pentru dezvoltarea unei strategii generale de către Comisia Europeană şi statele membre.
O altă metodă ar putea consta în analiza cost-beneficiu pentru proiectele de infrastructură. De asemenea rezultatele studiului pot fi utilizate ca bază pentru strategiile de stabilire a preţurilor pentru transporturi. „Aceste cifre noi subliniază costurile pe care trebuie să le suporte societatea mai degrabă decât utilizatorii individuali. Prin urmare, sperăm ca CE să avanseze planurile pentru o mai accentuată internalizare a costurilor externe care să ducă la o concurenţă mai corectă între diferitele moduri de transport şi care să creeze condiţiile necesare schimbului modal în favoarea mijloacelor de transport mai puţin poluante”, a spus directorul general al CER, Libor Lochman.
Comunitatea Europeană a Companiilor de Cale Ferată şi Infrastructură (CER) reuneşte peste 70 de companii europene care activează în domeniul feroviar şi de infrastructură. Uniunea Internaționala a Căilor Ferate (UIC) are 200 de membri pe cinci continente (companii feroviare, administratori de infrastructură, operatori de transport feroviar etc.). Membri UIC numără împreună 1 milion de km de linii, 2.800 miliarde de călători-km, 9.500 miliarde de tone-km şi o forţă de muncă de 6,7 milioane de oameni. Club Feroviar este o organizaţie non-guvernamentală, de drept privat, ce acţionează ca o platformă integrată de comunicare adresată organizaţiilor din domeniul feroviar, transportului multimodal şi transportului public.