Lipsa spațiilor verzi și poluarea aerului generată de traficul auto, praful și deșeurile din construcții, activități industriale neautorizate sau necontrolate, depozitele de deșeuri necontrolate care apar în interiorul sau exteriorul orașului, fac din București cea mai poluată capitală din UE. Poluarea aerului este responsabilă pentru 2.869 decese cauzate de expunerea pe termen lung la PM2 și 548 de decese cauzate de poluarea cu PM 2.5. 5,6% dintre cazurile de decese la bebeluși sunt cauzate de poluarea cu microparticule PM10.

Programul PSD-PNL pentru București

În momentul de față, mai multe substanțe poluante înregistrează valori peste limitele de pericol pentru sănătatea umană, iar populația nu are o modalitate la îndemână pentru a evalua în mod realist și coerent calitatea aerului pe care îl respiră.

Substanțele cele mai periculoase pentru sănătatea oamenilor sunt pulberile în suspensie PM10 și PM2,5 (praful) și dioxizii de azot și sulf (NO2 și SO2). Aceștia sunt principalii factori de îmbolnăvire a căilor respiratorii. Pulberile sunt factorul principal al apariției bolilor cronice respiratorii, precum astmul.

În București sunt peste 9 milioane de metri pătrați de drumuri asfaltate sau betonate. În cursul unei zile însorite de vară, o mare parte din această suprafață se încălzește, ajungând la o temperatură de până la 65 de grade Celsius, producând astfel efectul de “insulă de căldură urbană”. Acest fenomen creează curenți termali ascendenți care ridică în aer particulele toxice, începând de la nivelul asfaltului și terminând cu suprafețele care definesc acoperișurile clădirilor.

PSD PNL
PNL, PSD / SURSA FOTO: Colaj Capital

Măsuri pentru reducerea traficului auto

Traficul auto rămâne principala cauză pentru poluarea sonoră excesivă din București. Ca atare, măsurile pentru reducerea traficului auto sunt cele care vor avea un efect pozitiv și asupra reducerii poluării sonore.

Poluarea apei este generată de existența (încă) a foselor septice și deversării în apele de suprafață.

La nivelul Bucureștiului, calitatea apelor de suprafață este afectată grav de deversarea apelor uzate și de aruncarea unor deșeuri, îndeosebi în zonele riverane lacurilor, acolo unde nu există rețele de canalizare funcționale.

Obiectivele specifice sunt următoarele:

 1. Creşterea calității aerului;
 2. Îmbunătăţirea sistemului de protecție a apelor și a solului;
 3. Limitarea poluării fonice;
 4. Protejarea și extinderea zonelor verzi și a pădurilor din oraș și din jurul său.

Au fost propuse mai multe proiecte

De asemenea, au fost propuse mai multe proiecte. Pe termen scurt, până la 6 luni, este vorba despre următoarele:

 1. Demararea unei ample campanii de informare/conștientizare a populației;
 2. Aplicarea politicii de consum eco-responsabil a resurselor;
 3. Retehnologizarea și extinderea stației de compostare a Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București;
 4. Extinderea acțiunilor de preluare a medicamentelor expirate din farmacii;
 5. Creșterea numărului de stații de monitorizare a calității aerului de la 8 la 11;
 6. 16 martie – ZIUA de Susținere a Mediului, cu transport în comun gratuit;
 7. Eliminarea practicilor ilegale de deversare pe sol a oricăror substanțe poluante precum și a depozitării necontrolate de deșeuri;
 8. Inițierea și derularea proiectului o mașină achiziționată, un copac plantat;
 9. Inițierea și aplicarea proiectului „10 mp construiți – un copac plantat”;
 10. Aspirarea prafului de pe drumurile publice și spălarea carosabilului, a trotuarelor pe timpul nopții, atunci când asfaltul este rece și praful se regăsește acolo;
 11. Curățenie generalizată în parcurile Cișmigiu și Herăstrău, spălarea străzilor în tot orașul în timpul nopții, curățarea în permanență a arborilor și tăierea celor uscați;
 12. Verificarea de către polițiile locale a tuturor șantierelor care desfășoară activități de construcții;
 13. Implicarea activă a Poliției Locale, a Poliției Capitalei în sancționarea conducătorilor de autoturisme și motociclete care nu respectă standardele de poluare sonoră, a cetățenilor care nu respectă ordinea și liniștea publică, a celor ce ard deșeurile menajare;
 14. Salubrizarea tuturor terenurilor administrate de municipalitate și desființarea gropilor de gunoi ilegale. Vor fi implicate polițiile locale ale sectoarelor pentru a preveni depunerea necontrolată de deșeuri în spații neamenajate;
 15. DEZINSECȚIE și DERATIZARE realizate periodic, sistematic;

Pe termen mediu, de la 6 luni la 2 ani, au fost propuse următoarele proiecte:

 1. Înființarea de noi spații verzi și locuri de joacă pentru copii (minim 3 hectare în 2 ani). Spațiile verzi, copacii, reduc poluarea și praful din oraș;
 2. Realizarea a minim 2 centre de colectare a deșeurilor cu aport voluntar pentru cele care nu pot fi colectate în sistem door-to-door;
 3. Implementarea sistemului pentru gestionarea deșeurilor din construcții și demolări;
 4. Utilizarea containerelor de tip „Smart Bin” pentru colectarea deșeurilor;
 5. Implementarea aplicației informatice pentru monitorizarea cantității de încărcare a mașinilor de colectare a gunoiului;
 6. Digitalizarea și actualizarea registrului spațiilor verzi;
 7. Realizarea și punerea în aplicare a unui plan de reducerea a poluării fonice la nivel de București;
 8. Implementarea aplicației de control al irigării spațiilor verzi publice din București;

Proiecte pe termen lung pentru București

Pe termen lung, peste 2 ani, au fost propuse următoarele proiecte:

 1. Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare pe toate străzile Bucureștiului și desființarea foselor septice, acolo unde mai există;
 2. Susținerea și dezvoltarea acțiunilor existente privind compostarea individuală a biodeșeurilor;
 3. Sprijinirea /stimularea înființării de societăți comericale cu profil de activitate colectarea /valorificarea materialelor reciclabile;
 4. Reducerea cantității de deșeuri alimentare;
 5. Refacerea digurilor/malurilor lacurilor din București;
 6. Instalarea de panouri de măsurare a nivelului de praf, polen și noxe din aer și aplicație pentru telefonul mobil de avertizare în caz de depășire a limitelor admise;
 7. Achiziția de autobuze electrice, tramvaie și troleibuze;
 8. Montarea de stâlpi de iluminat public dotați cu prize pentru mașini electrice;
 9. Dezvoltarea sistemului de iluminat public ce utilizează energia solară;
 10. Utilizarea pe scară largă a panourilor solare pentru clădiri administrative și stații de autobuz;
 11. Reabilitarea termică a clădirilor publice din patrimoniul PMB;
 12. Centura verde a Bucureștiului;
 13. Instalarea în centrul orașului, în parcuri, locuri publice de coșuri de gunoi inteligente ce compactează gunoiul;
 14. Salubrizarea râului Dâmbovița;
 15. Îmbunătățirea condițiilor de curgere cu efecte asupra creșterii capacității de transport a rețelei de canalizare;
 16. Aplicarea măsurilor de diminuare a ICUS (insula de căldură urbană identificată pe baza temperaturii la nivelul suprafețelor);
 17. Realizarea sistemului de monitorizare continua a ICUA (insula de căldură atmosferică);
 18. Identificarea speciilor de floră/faună din București si realizarea unui registru al acestora;
 19. Reducerea traficului urban.