"Bursa profesională” se acordă tuturor elevilor care frecventează învăţământul profesional şi constă într-un sprijin financiar lunar de 200 lei, al cărui cuantum poate fi modificat anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea MECTS. Potrivit ministrului educaţiei, Ecaterina Andronescu, în învăţământul profesional sunt aproape 12.000 de elevi, care învaţă în 473 de unităţi.

”Bursa profesională” se acordă şi copiii străinilor beneficiari ai unei forme de protecţie în România sau ai străinilor, respectiv cetăţenilor UE/SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene cu drept de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, care frecventează învăţământul profesional, prevede proiectul.

Bursa se va acorda în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, a pregătirii practice şi pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale.

Nu vor beneficia de bursă, pentru anii de studiu pe care îi repetă, elevii declaraţi repetenţi. De la prevedere se exceptează cazurile de prelungire a studiilor din motive medicale.

Elevii din învăţământul profesional nu pot beneficia simultan de "Bursa profesională" şi de sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", precizează proiectul.

Totodată, bursa nu se va acorda pe o perioadă de şase luni, dacă elevul înregistrează cel puţin 40 de absenţe nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe an şcolar.