Consiliul Bursei de la Bucureşti a convenit să includă pe lista adunării generale a acţionarilor şi listarea BVB la Bursă. Adunarea generală a acţionarilor este programată pe 19-20 februarie.

Consiliul Bursei a aprobat convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii în cadrul căreia vor fi aleşi preşedintele şi membrii Consiliului de Administraţie pentru un mandat de 4 ani, se arată în comunicat.

Consiliul de Administraţie al Bursei este format din preşedinte şi opt membri.

De asemenea, conducerea Bursei a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, în cadrul căreia se va discuta listarea Bursei pe piaţa reglementată la vedere administrată de BVB. În vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor BVB, s-a hotărât adoptarea unor modificari la prevederile Actului Constitutiv.

Principalele caracteristici ale candidaţilor eligibili, în viziunea Consiliului Bursei sunt:

  • să presteze toate categoriile de servicii de investiţii financiare, potrivit prevederilor legislaţiei pieţei de capital şi să fie înscris în Registrul CNVM
  • să fie participant activ la sistemul de tranzacţionare al BVB în ultimii 3 ani
  • să beneficieze de un nivel ridicat de notoritate
  • să nu aibă reprezentanţi în consiliile de administraţie ale unui alt operator de piaţă
  • să înainteze o ofertă care să aibă cel mai bun raport Preţ/Timp
  • să nu fi fost sancţionat de CNVM, BNR sau alte autorităţi competente din statele membre în ultimii 2 ani

Listarea de principiu a BVB pe propria platformă a fost aprobată de acţionarii operatorului de piaţă în luna decembrie a anului trecut.

În acest an acţionarii BVB i-au ales pe Octavian Molnar, directorul general al IFB Finwest, şi pe Liviu Giugiumică, directorul general al UniCredit CA-IB Securities, pentru a suplini două posturi rămase vancate, după ce CNVM le-a interzis lui Nicolae Rusu şi lui Petru Prunea să mai activeze pe piaţa de capital pentru o perioadă determinată.

Printre administratorii Bursei se regăsesc Stere Farmache, preşedintele CA, Dan Paul, preşedintele Asociaţiei Brokerilor, şi Sergiu Ovidiu Pop, preşedintele CA al Depozitarului Central. Ultimii doi sunt şi vicepreşedinţi ai CA. Din Consiliu mai fac parte Mircea Botta, preşedintele CA al Romcapital, Dana Mirela Ionescu, preşedintele CA al Raiffeisen Capital&Investment, Rareş Nilaş, directorul general al BT Securities, şi Adrian Mănăilă, acţionarul majoritar al Elda Invest.

Bursa are un capital social de 76,7 milioane lei, divizat în 7,6 milioane de acţiuni cu o valoare nominală de 10 lei.

BVB are 302 acţionari, dintre care cei mai mari sunt firme de brokeraj.