Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) transmite că Hotărârea Guvernului nr. 514 din data de 5 mai 2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind Programul Naţional Apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, a valorii sprijinului financiar, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 497 din data de 13 mai 2021.

Termenele pentru cererile de intenţie şi cererile de plată

Programul Naţional Apicol 2020-2022 a fost aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia nr. 974 din 12 iunie 2019 de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole.

Cererile de intenţie pentru accesarea Programului Naţional Apicol se pot depune până la data de 31 mai 2021, transmite APIA.

Formularul cererii de intenţie este disponibil pe pagina web a APIA sau este pus la dispoziția solicitanţilor de către funcţionarii CJ APIA.

Depunerea cererilor de intenţie, împreună cu documentele ataşate cererii, se realizează la nivelul  centrelor județene APIA. În contextul actual, cererea de intenție şi documentele ataşate cererii pot fi  scanate/fotografiate şi transmise la APIA prin intermediul mijloacelor electronice la adresa de e-mail a Centrului Județean sau pot fi depuse la Registratura Centrului Judeţean/Centrului Mun. Bucureşti, mai transmite instituţia.

Bugetul pentru 2021: peste 50 de milioane de lei

Cererile pot fi depuse de către formele asociative apicole legal constituite care solicită sprijin pentru măsura A – Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori, și de către apicultori pentru acțiunile C.4. – Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie – remorcă apicolă/pavilion apicol şi mijloace fără autopropulsie de încărcare–descărcare a stupilor în pastoral, respectiv D.3. – Achiziționarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare.

Cererile de plată se vor putea depune până la data de 31 iulie 2021.

Prin intermediul Programului Naţional Apicol 2020-2022, sprijnul financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul în curs este de peste 50 de milioane de lei, mai exact 51,128 de milioane de lei, în urma actualizării cursului de schimb utilizat pentru anul 2021.

Mai multe detalii despre programul din acest an puteţi citi pe site-ul APIA.

Sursă foto: Dreamstime