În 2018, cheltuielile de investiții urmează să crească la 47,653 miliarde de lei (15,4% din cheltuielile totale și 5,4% din PIB), în 2019 la 63,474 miliarde de lei (18,9% din cheltuielile totale și 6,9% din PIB) și în 2020 la 69,126 miliarde de lei (19,6% din cheltuieli și 6,8% din PIB).

"În perioada 2015-2020 cheltuielile de investiții s-au situat în permanență semnificativ peste nivelul deficitului bugetar. Investițiile susținute din fonduri naționale și europene, dar și măsurile conținute de noul Cod fiscal, precum și măsurile fiscale adoptate la începutul anului 2017 pot determina încurajarea mediului de afaceri să investească. O prioritate majoră a Guvernului o reprezintă îmbunătățirea procesului de evaluare, selecție, prioritizare și implementare a investițiilor publice, pentru a spori absorbția fondurilor europene, în vederea descongestionării spațiului fiscal și a susținerii creșterii economice", se menționează în raport.

Cheltuielile totale ale bugetului general consolidat sunt estimate pentru 2017 la 278,817 miliarde de lei (34,2% din PIB), pentru 2018 la 310,293 miliarde de lei (35,3% din PIB), 2019 — 335,885 miliarde de lei (35,5% din PIB) și pentru 2020 la 352,710 miliarde de lei (34,8% din PIB).

Proiectul de buget pe anul 2017 este configurat pe o creștere economică de 5,2%, un deficit bugetar (cash) estimat la 2,96% din PIB și o inflație medie anuală de 1,4%, conform Raportului privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, publicat luni pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. Pe întreg orizontul 2018-2020, avansul economiei este estimat să depășească 5%.

Potrivit documentului, produsul intern brut (PIB) pentru 2017 este estimat la 815,195 miliarde de lei, veniturile la bugetul general consolidat la 254,717 miliarde de lei (31,2% pondere în PIB) și cheltuielile la 278,817 miliarde de lei (34,2% pondere în PIB), rezultând un deficit de 24,1 miliarde de lei (2,96% din PIB). Cursul mediu lei/euro este prognozat la 4,46, iar câștigul salarial mediu lunar la 2.274 lei.

AGERPRES