Acesta arată în volumul său, lansat miercuri la Academia Română, că în Bucureşti scăderea naturală a fost de 29 de mii de locuitori, iar prin migraţie internă cu schimbare de domiciliu, creşterea a fost de numai 9 mii de locuitori.

Astfel, între recensămintele dintre anii 2002 şi 2011, populaţia a scăzut prin migraţie externă cu nu mai puţin de 229 de mii de locuitori.

O privire asupra dinamicii populaţiei pe sectoare, în aceeaşi perioadă, scoate în evidenţă diferenţe apreciabile: doar 31 de mii de oameni în sectorul 5 şi 56 de mii de locuitori în sectorul 2.

Totodată, Vasile Gheţău, autorul cărţii care aduce în atenţia specialiştilor noi date referitoare la statisticile demografice, atrage atenţia asupra calităţii îndoielnice a modalităţilor de realizare a recensământului.

"Este foarte curios de constatat că modernizarea, creşterea nivelului de trai, al nivelului cultural nu a atras după sine o creştere automată a calităţii recensămintelor. Dimpotrivă, încă din anii 1980 au apărut semne de refuz al populaţiei faţă de recensământ şi mai ales de a comunica unele informaţii apreciate a fi foarte personale şi având o anumită culoare de intimitate, am putea spune", a declarat Vasile Gheţău.