Anunţ important privind pensiile din România!

Pensia medie lunară în România a crescut, anul trecut, cu peste 10%

Potrivit celor mai recente date ale Institului Naţional de Statistică (INS), pensia medie lunară în ţara noastră, în anul 2021, a fost de 1.666 de lei.

Pensia medie lunară în România a fost determinată luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari (de asigurări sociale, invaliditate, urmaș etc.) plătite de Casele de Pensii.

Valoarea de 1.666 de lei reprezintă o majorare cu 11,1% faţă de anul 2020, mai indică datele prezentate de INS.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1.602 lei.

A scăzut numărul de pensionari cu aproape 50.000

Raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit ṣi contribuṭia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 53,0% (comparativ cu 52,0% în anul precedent).

În altă ordine de idei, numărul de pensionari a scăzut cu mai multe zeci de mii în 2021, potrivit INS.

Numărul mediu de pensionari a scăzut cu 49.000 de persoane în 2021, raportat la anul 2020.

Cât despre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale, acesta a scăzut cu 21.000 de persoane.

Numărul pensionarilor pentru limită de vârstă – aproape 80% din total

Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,98%) în numărul total de pensionari, în anul 2021.

Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 91,65% în totalul celor de asigurări sociale.

Numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost deţinut un procent de 79,2% în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii anticipată şi anticipată parţial au reprezentat numai 2,2%.

Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 9 la 10.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 851 de lei (1273 lei în judeţul Botoṣani, 1281 lei în Giurgiu, 1297 lei în Vrancea, faţă de 2124 lei în judeṭul Hunedoara, 2026 lei în Municipiul Bucureşti, ṣi 1889 lei în judeṭul Braṣov).