Potrivit unui anunț de licitație, contractul acord cadru pentru servicii de transport aerian intern și internațional de pasageri se va încheia cu maxim 10 agenti economici, valoarea estimată fără TVA este între 2,25 și 10 milioane lei. Durata acordului-cadru este de 48 luni, valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru este de 450.000 lei  fara TVA.
Contractul implică servicii de transport aerian intern și international de pasageri, în funcție de necesități, pentru personalul Băncii Naționale a României și pentru alți parteneri/colaboratori/invitati ai BNR – clasa economic, clasa business, first, cu week-end și fără week-end.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 18 august, iar data limită de evaluare a ofertelor este 18 septembrie.