"Până la data de 25 mai 2017, BNR a primit notificări de la autorităţi de supraveghere competente din alte state membre ale UE pentru un număr de 747 instituţii care intenţionează să furnizeze servicii în mod direct pe teritoriul României, respectiv: 294 de instituţii bancare, 7 instituţii financiare nebancare, 114 instituţii emitente de monedă electronică şi 332 de instituţii de plată", se arată în document.

Din punct de vedere al dimensiunii reţelei teritoriale, sistemul bancar a continuat şi în anul 2016 să se restrângă.

'Astfel, un număr de 168 de sucursale şi agenţii bancare au fost închise, iar numărul salariaţilor din sistem s-a redus cu 532 de persoane. Deşi mai puţin alert pe plan intern decât extern, procesul de digitalizare este de aşteptat să câştige teren pe piaţa autohtonă şi să contribuie într-o anumită măsură la restructurarea teritorială. În contextul achiziţiilor şi fuziunilor pe piaţa bancară, în ianuarie 2016, Nextebank a devenit acţionar al Băncii Comerciale Carpatica prin dobândirea unei participaţii calificate directe la capitalul acesteia. La sfârşitul lunii noiembrie 2016, Banca Naţională a României a aprobat prealabil operaţiunea de fuziune prin absorbţie dintre Banca Comercială Carpatica – bancă absorbantă şi Patria Bank (fostă Nextebank) – bancă absorbită', se arată în document.

O modificare la nivelul acţionariatului a avut loc şi la UniCredit Bank, unde acţionarul indirect, respectiv UniCredit S.p.A., a devenit acţionar direct al instituţiei de credit, cu o participaţie calificată de 98,3% din capitalul social al acesteia, ca urmare a finalizării procesului de reorganizare din cadrul UniCredit Grup în Europa Centrală şi de Est.

În cursul lunii iulie 2016, Alior Bank Varşovia Sucursala Bucureşti a notificat băncii centrale începerea activităţii operaţionale pe piaţa românească. Prin intrarea acesteia pe piaţă, numărul sucursalelor instituţiilor de credit persoane juridice străine a crescut la opt, în timp ce numărul celor cu personalitate juridică română a rămas 29 (inclusiv o organizaţie cooperatistă de credit).

Cele 37 de instituţii de credit deţineau împreună active nete bilanţiere în sumă de peste 393,6 miliarde lei la finele anului 2016, în creştere cu 4,4% faţă de anul anterior.