Așadar, Black Sea Oil & Gas SA (BSOG) a anunțat lansarea BSOG Energy SRL. Aceasta va fi o nouă companie axată pe dezvoltarea de centrale de biogaz în toată România.

Black Sea Oil & Gas lansează o companie pentru dezvoltarea de centrale de biogaz

Compania va fi deschisă împreună cu acţionarii săi, firma globală de investiţii Carlyle şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

Fiecare amplasament este estimat să aibă o capacitate de minimum 15 MW.

„Black Sea Oil & Gas SA (BSOG), împreună cu acţionarii săi, firma globală de investiţii Carlyle (NASDAQ: CG) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), anunţă lansarea BSOG Energy SRL, o nouă companie axată pe dezvoltarea de centrale de biogaz în toată România”, a informat Black Sea Oil & Gas.

Carlyle şi BERD s-au angajat să susţină activităţile de dezvoltare ale BSOG Energy. Totodată, vor să lucreze ȋmpreună pentru expansiunea acestei noi companii.

„Carlyle şi BERD s-au angajat să susţină activităţile de dezvoltare ale BSOG Energy şi să lucreze ȋmpreună pentru expansiunea acestei noi companii. Misiunea iniţială a BSOG a fost de a contribui la securitatea şi accesibilitatea energetică a României prin livrarea gazelor produse pe plan intern consumatorilor români. Prin lansarea BSOG Energy, BSOG intenţionează să joace un rol semnificativ în tranziţia energetică europeană, precum şi să accelereze dezvoltarea sectorului românesc al energiilor regenerabile”, a transmis compania.

Biogazul rezultă din prelucrarea industrială prin digestie anaerobă a reziduurilor agricole şi a altor deşeuri organice

Amintim că biogazul rezultă din prelucrarea industrială prin digestie anaerobă a reziduurilor agricole şi a altor deşeuri organice.

Câteva exemple sunt gunoiul de grajd, paie și deşeuri alimentare.

Emisiile nete de dioxid de carbon generate sunt semnificativ mai mici.

În acest context, este de aşteptat ca biogazul să joace un rol critic în atingerea obiectivelor climatice ale UE.

Se estimează că cererea de biogaz va creşte cu 20% pe an în acest deceniu, determinată de politicile de sprijin şi de pachetele de stimulente ale Uniunii Europene.

deal business vanzare
SURSA FOTO: Dreamstime

România dispune de cantităţi substanţiale de deşeuri agricole care rămân neutilizate

Având în vedere dimensiunea sectorului său agricol, România dispune de cantităţi substanţiale de deşeuri agricole care rămân neutilizate.

Prin valorificarea acestei resurse naturale şi prin promovarea unor politici publice de sprijin care facilitează investiţiile private şi accesarea subvenţiilor din Fondul de Modernizare al UnE, România are potenţialul de a deveni lider în materie de biogaz în Europa.

„În parteneriat cu acţionarii noştri, Carlyle şi BERD, prin ȋnfiinţarea BSOG Energy extindem portofoliul nostru de afaceri din România cu o nouă companie activă ȋn dezvoltarea de proiecte de energie regenerabilă. Biogazul joaca un rol important ȋn tranziţia energetică, eliminând impactul semnificativ al poluării reprezentate de evacuarea deşeurilor organice pe terenuri şi depozite de deşeuri, şi, în acelaşi timp, asigură reduceri substanţiale ale emisiilor de gaze cu efect de seră prin transformarea metanului produs în mod natural într-un combustibil utilizabil, produs ȋn ţară”, a declarat Mark Beacom, CEO BSOG şi director general al BSOG Energy.

România are un potenţial semnificativ în industria biogazului

Potrivit acestuia, România are un potenţial semnificativ în industria biogazului. Totuși, au fost puţine dezvoltări ȋn domeniu până în prezent.

„Prin alăturarea expertizei ȋn materii prime, proiectare, achiziţii şi accesarea de credite verzi şi combinarea acestora cu expertiza BSOG de a implementa proiecte în România, credem că BSOG Energy este poziţionată unic pentru a crea o platformă puternică şi la scară largă de livrare a biogazului ȋn regiune. O industrie puternică a biogazului ȋn România are potenţialul de a creşte producţia locală de gaze cu zero emisii de CO2, transformând deşeurile agricole ȋn noi surse de venit pentru sectorul agricol precum şi contribuind la crearea de noi locuri de muncă”, a mai spus Mark Beacom, CEO BSOG şi director general al BSOG Energy.