Aceștia estimează că media cursului de schimb față de euro ar putea fi în 2011 sub 4,2, evoluția leului în raport cu euro fiind determinată în primul rând de modul concret de implementare a reformelor publice în România și mai ales de percepția investitorilor cu privire la acestea.
La începutul anului acesta, cursul euro/leu era de 4,23. La sfârșitul lunii iunie cursul de schimb a ajuns la 4,36, coborând însă până la 4,26 la 30 septembrie anul curent. La data de 20 decembrie, un euro echivala cu 4,2896 lei, conform datelor Băncii Naționale.
În 2011 creșterea economică „va fi susținută în special de investițiile realizate de companiile private, în timp ce consumul gospodăriilor populației va consemna cel mai probabil doar un avans marginal”, reiese dintr-un raport al BCR.  
Lucian Anghel, economist șef al BCR, declară că „atragerea de noi investiții straine directe în condițiile în care mediul intern va fi unul stabil, creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene și îndeplinirea reformelor structurale cuprinse în actualul, dar și probabil viitorul acord cu FMI și Uniunea Europeană sunt elemente cheie pentru reluarea creșterii economice sustenabile”.