Nimeni nu ştie precis câţi bani a primit România de la UE în decursul anilor şi ce s-a făcut cu ei, pentru că informaţiile sunt bine ferecate în instituţiile statului. Ministerul Muncii e doar un caz.

Săptămâni la rând am solicitat lămuriri de la Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) cu privire la modul în care au fost cheltuite fondurile de la Uniunea Europeană pentru proiectele cuprinse în bugetul acestui an. Am fost plimbaţi, fără milă, de la biroul de presă la Autoritatea de Management pentru POSDRU şi înapoi, de câteva ori. Apoi, am fost sfătuiţi să descoperim singuri instituţiile care se ocupă de proiectele respective şi să discutăm direct cu ele. Într-un final, am primit câteva informaţii de la AMPOSDRU, dar fără nicio legătură cu solicitările noastre.

Care este explicaţia acestor strategii de… comunicare cu presa? Am descoperit analizând bugetul primit în acest an de MMFPS din fondurile europene nerambursabile. Sumele sunt impresionante, iar rezultatele… precum se văd. Avem tot mai puţini angajaţi, şomaj în creştere şi deloc fonduri pentru plata salariilor şi obligaţiilor sociale.

Proiecte trase parcă la indigo

De la Lucia Vasiloiu, directoarea care se ocupă de bugetul MMFPS, am aflat că în acest an ministerul a mai avut de cheltuit şi un rest de 106.180 mii lei din fondurile nerambursabile de preaderare, plus cofinanţarea aferentă de la bugetul de stat, de 12.925 mii lei. Banii s-au dus pe proiecte în domeniul asistenţei sociale, şomajului, calificării forţei de muncă, dar şi pentru pregătirea ministerului ca Autoritate de Management, în vederea gestionării fondurilor europene. Tot din aceste „resturi“ s-a plătit şi elaborarea unui manual pentru sprijinirea angajării persoanelor cu handicap, care a costat numai… 250.000 euro.

Sume frumuşele a mai avut de primit şi Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) pentru înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări. Am solicitat detalii, pe proiecte punctuale, cu privire la modul în care au fost cheltuite cele aproximativ 3,8 milioane euro din fondurile de preaderare. Am primit doar o listă cu activităţi repetabile, în proporţie semnificativă, de la un proiect la altul. Ca bonus pentru eforturile depuse în cheltuirea fondurilor de preaderare, CNFPA a mai primit bani şi din fondurile de postaderare pentru asigurarea calităţii în formarea profesională, validarea învăţării anterioare, implementarea Cadrului Naţional al Calificărilor, competenţe pentru viitor etc. Suma bugetată pentru aceste câteva proiecte, numai pentru 2009, urcă la 4,4 milioane euro. Fiind proiecte multianuale, totalul ajunge la vreo 13,8 milioane euro. Lista proiectelor finanţate, în acest an, din fondurile europene de postaderare merită citită cu atenţie, fie şi numai pentru a face haz de necaz. MMFPS a avut de cheltuit 67,4 milioane euro pe elaborarea politicilor şi strategiilor sociale, studii privind sărăcia, piaţa muncii în construcţii, modele de cooperare transnaţională pentru întoarcerea lucrătorilor români, buna guvernare în domeniul incluziunii sociale şi alte proiecte care, după cum au mers lucrurile, au fost lipsite de eficienţă. Corolar al proiectelor patronate în acest an de Ministerul Muncii este cel intitulat „Noi oportunităţi de angajare în mediul rural prin telemuncă“, pentru care s-au alocat 2,9 milioane euro. Se pare că munca la distanţă pe ogoarele patriei dă roade, pentru că proiectul este în reluare! Unul similar a mai fost finanţat şi-n anii trecuţi.

Risipa din 2009

67,4 mil. euro însumează finanţarea din fondurile nerambursabile de postaderare, primită de Ministerul Muncii în acest an, pentru proiectele privind planificarea şi elaborarea strategiilor şi politicilor în domeniul social.

Rezultate
În Raportul Comisiei prezidenţiale pentru analiza riscurilor sociale şi demografice din România, din septembrie 2009, se precizează că sistemul de protecţie socială a fost „scăpat de sub control“ şi s-a dezvoltat „inechitabil“ şi „ineficient“., ceea ce impune o reformă a instituţiilor care îl alcătuiesc.
 
3,8 mil. euro este sprijinul dat de UE, din fondurile nerambursabile de preaderare, pentru înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări.

Rezultate
Nu avem nici măcar un Registru Naţional al Calificărilor, ca bază pentru informaţii despre calitatea, accesibilitatea, recunoaşterea calificărilor şi legătura acestora cu piaţa muncii. Pe internet, descoperi cu greutate o listă cu 21 de pagini, cuprinzând câteva ocupaţii şi centre de evaluare autorizate de CNFPA, denumită pompos Registrul Naţional al Ocupaţiilor şi Calificărilor.

10 mil. euro este finanţarea de la UE primită în acest an de Autoritatea de Management pentru POSDRU, dintr-un total de 26,5 milioane euro alocate programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, pentru proiectarea şi implementarea sistemului integrat de management, pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate, pentru evaluarea şi selecţia aplicaţiilor depuse, închirierea unui spaţiu etc. Ministerul Muncii a primit, la rândul său, aproximativ 3,8 milioane euro, în 2009,pentru pentru pregătirea ca Autoritate de Management.

Rezultate
Până la 31 octombrie a.c., gradul de absorbţie a fondurilor sociale europene a fost de 5,37%.