"Ministerul Finanţelor Publice anunţă deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, care se va desfăşura în perioada 8 – 22 august 2016. Bugetul sesiunii este de 113 milioane lei. Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 332/2014 îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă, acordându-se sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale", informează MFP. 

Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare, se transmit prin poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, sau se depun personal la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, menţionându-se pe plic: "Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 332/2014". 

Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice se realizează exclusiv în perioada 8 – 22 august 2016. Cererile de acord pentru finanţare înregistrate în afara perioadei 8 – 22 august 2016 se restituie întreprinderilor şi nu sunt luate în considerare în procesul de analiză. 

Analiza Cererilor de acord pentru finanţare începe numai după încheierea sesiunii de înregistrare, fără a avea importanţă ordinea înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice. AGERPRES