Sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate arată că OUG 8/2015 contravine în integralitatea ei art 115 alin 6 din Constituţia României din perspectiva încălcării pct VIII al pct 13 din acelaşi act normativ a dispoziţiilor art 1 alin 4, art 21, art 52 alin 1, art 53, art 124 alin 3, art 135 alin 2.

La pct VIII din OUG 8/2015 se prevede că "in situatiile prevazute la pct. (vii), daca operatorul economic achita amenda contraventionala sau jumatate din cuantumul acesteia, dupa caz, precum si o suma egala cu de zece ori amenda aplicata, sanctiunea complementara inceteaza de drept la 24 de ore de la prezentarea dovezii achitarii la organul constatator. Suma de bani egala cu de zece ori amenda aplicata se face venit la bugetul de stat, poate fi achitata la Casa de Economii si Consemnatiuni – C.E.C. – S.A. sau la unitatile Trezoreriei Statului si nu se restituie in cazul in care, la solicitarea operatorului economic, instanta de judecata anuleaza procesul-verbal de constatare a contraventiei. Termenul de 24 de ore curge de la data inregistrarii la registratura organului constatator a dovezii achitarii sau de la data confirmarii de primire daca aceasta a fost transmisa prin posta". Despre această prevedere neconstituţională, Capital a scris aici:

"În opinia Avocatului Poporului, măsura reglementată prin prevederile legale criticate e de natură a crea premisele unor abuzuri din partea organelor de control (ale ANAF n.r.) care, cunoscând faptul că soluţia de anulare a procesului verbal de contravenţie pronunţată de instanţa de judecată nu are niciun efect asupra amenzii achitate, pot încheia procese verbale în afara condiţiilor impuse de cadrul legal", se arată în sesizare.

De asemenea, documentul precizează că: "această ordonanţă de urgenţă nu conţine simple norme de procedură care să vizeze competenţele instanţelor d ejudecată, ci şi norme care produc efecte de ordin patrimonial care pot avea consecinţe negative iremediabile pentru activitatea economică a persoanelor vizate de ipoteza normei legale".

Potrivit Avocatului Poporului, Ordonanta de Urgenţă "afectează drepturi şi libertăţi consituţionale, în speţă accesul liber la justiţie, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică de a obţine repararea pagubei, condiţiile restrângerii exerciţiului unor drepturi şi libertăţi precum şi libertatea economică ale persoanelor vizate de ipoteza normei legale criticate".