“În timp ce noi vorbim despre bacşisuri sau carduri de sănătate, ANAF tocmai şi-a dat o Ordonanţă care spune că deciziile instanţelor nu li se aplică lor!”, a scris Gabriel Biriş, făcând trimitere la prevederile de la art 11, alin 1, lit e din OUG 8/2015.

"(viii) în situaţiile prevăzute la pct. (vii), dacă operatorul economic achită amenda contravenţională sau jumătate din cuantumul acesteia, după caz, precum şi o sumă egală cu de zece ori amenda aplicată, sancţiunea complementară încetează de drept la 24 de ore de la prezentarea dovezii achitării la organul constatator. Suma de bani egală cu de zece ori amenda aplicată se face venit la bugetul de stat, poate fi achitată la Casa de Economii şi Consemnaţiuni – C.E.C. – S.A. sau la unităţile Trezoreriei Statului şi NU SE RESTITUIE în cazul în care, la solicitarea operatorului economic, INSTANTA de judecată ANULEAZA PROCESUL-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENTIEI. Termenul de 24 de ore curge de la data înregistrării la registratura organului constatator a dovezii achitării sau de la data confirmării de primire dacă aceasta a fost transmisă prin poştă."

“Culmea că unul din semnatarii OUG 8/2015 este chiar Robert Cazanciuc, ministrul justiţiei!!! Vă mărturisesc, am văzut multe tâmpenii de-a lungul timpului, dar nu îmi vine în cap nici una mai gravă decât asta!”, a mai scris avocatul.

Prevederea ar putea avea probleme de constituţionalitate întrucât nicio instituţie a statului nu poate da acte normative care să încalce deciziile instanţelor de judecată. Curtea Constituţională poate decide asupra constituţionalităţii acestei prevederi la sesizarea Avocatului Poporului. Operatorii economici pot, la rândul lor, să deschidă litigii în instanţe împotriva acestei prevederi.