Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) l-a numit pe Cătălin Niţu, salariat AVAS, în calitate de administrator provizoriu la firma Network Press Concept Bucureşti (fosta Rodipet), până la convocarea Adunării generale a acţionarilor societăţii (AGA) pentru alegerea noii conduceri.

În urma convocării AGA de către administratorul provizoriu, AVAS va mandata reprezentanţii săi în AGA să numească noul Consiliu de Administraţie, din care vor face parte şi reprezentanţii Clubului Român de Presă (CRP).

CRP i-a propus reprezentanţi în CA pe Dan Apostolache, director distribuţie Publimedia International, Rodica Aron, director economic Viaţa Medicală, Şerban Barbato, administrator unic Media Sport Group, Dan Manea, director executiv Curierul Naţional, şi Hadrian Mateescu, director executiv Adevărul Holding.

În afară de convocarea AGA şi AGEA, administratorul provizoriu a fost mandatat de către AVAS să identifice în regim de urgenţă şi să transmită Autorităţii numele foştilor membri ai CA, actul constitutiv al societăţii, cu toate actele adiţionale încheiate, şi procesele verbale şi hotărârile AGA pe perioada în care societatea a fost privatizată, să întocmească un raport privind constatările sale, în calitate de administrator provizoriu, asupra legalităţii deciziilor şi a modului de gestionare a patrimoniului societăţii şi să propună AGA aprobarea efectuării unei expertize în vederea stabilirii eventualelor prejudicii cauzate AVAS şi/sau societăţii de către cumpărător.

SURSA: Mediafax